ИСТОРИЯ

Един ден ще комбинирам хомеопатията и класическата медицина

казва студентът Хайнс-Хайнрих Рекевег в спор със своя ръководител. Разговорът се провежда във Вюрцбургския университет в средата на 20-те години на миналия век.

Голямата задачата да се обединят два клона на медицината, развиващи се абсолютно независимо или в най-добрия случай в състояние на неприятелски неутралитет, не смущава амбициозния млад мъж. И е имало причини за това…

Към момента на гръмкото си изявление Ханс- Хайнирх Рекевег, наред с изучаването на класическата медицина, дълбоко се потапя в хомеопатията, провеждайки изследвания върху хомеопатичните свойства на различни вещества. Като субекти в опитите си той използва самия себе си, роднините и приятелите си и наблюдава ефекта на различните субстанции върху тях.

Тук започва дългото пътуване на д-р Рекевег към създаването на лекарства насочени към пациентите.

Пионерство в името
на по-добър живот за пациентите

От създаването си компанията Heel се ръководи от дух на любопитство и пионерски иновации. Създадена в Берлин през 1936 г., нейният основател д-р Ханс- Хайнрих Рекевег е креативен и любознателен мислител. Като лекар, той не само разработва нови лекарства, използвайки чисто естествени вещества, но също така е пионер в терапевтичен подход, основан на използването на тези естествени лекарства, за да помогне на тялото да активира своите механизми за саморегулация.

Когато вижда, че създадените от него лекарства и терапии са ефикасни, Рекевег не се задоволява само с това  – той иска да узнае повече за тях. Научните изследвания стават неразделна част от това, което Heel представлява днес. Подкрепяни от своето убеждение, че бъдещето е в  природната медицина, основаната на науката, ние се стремим да спомагаме за напредъка в тази област и да разширяваме глобалната база от знания.

Благодарение на този основан на изследвания и иновации подход за разработване на терапевтични продукти и решения, Heel продължава да расте и просперира. Оттогава Heel е на постоянен път на растеж и интернационализация. От нашата централа в Баден-Баден, Германия, ние си сътрудничим с дъщерни дружества и дистрибуторски партньори по целия свят.

Нашият основател беше убеден, че естествената медицина играе жизненоважна роля за здравето. Неговата визия проправи пътя за съвременната медицина – цялостен, ориентиран към пациента подход в здравеопазването. Оттогава ние се борим за тази цел със страст и опит.