Naso-Heel

Перорални капки

Naso-Heel

Перорални капки

Naso-Heel перорални капки е хомеопатичен лекарствен продукт показан при остър и хроничен ринит със или без засягане на синусите.

Без глутен
Без лактоза
Произведено в Германия

За какво се прилага?

Naso-Heel перорални капки е хомеопатичен лекарствен продукт показан при остър и хроничен ринит със или без засягане на синусите.

Какво съдържа?

Активни съставки:

Ammonium carbonicum D3 5g,
Arum maculatum D4 5g,
Hydrargyrum biiodatum D8 5g,
Hydrargyrum sulfuratum rub rum D8 10 g,
Hydrastis canadensis D4 10 g,
Lemna minor D3 5g,
Lobaria pulmonaria D4 10 g,
Kalium bichromicum D5 10 g,
Phosphorus D6 10 g.

Помощни вещества:

етанол 96%, пречистена вода. Съдържа 35 об.% алкохол.

Приготвен в съответствие със стандартите на Германската хомеопатична фармакопея.

Как се дозира?

Възрастни и деца до 6 години

Деца от 2 до 6 години

Деца до 2 години

Стандартна дозировка

По 10 капки 3 пъти дневно

По 5 калки 3 пъти дневно

По 3 капки 3 пъти дневно

Остри състояния

По 10 капки през 15 мин. за период от 2 часа

 

Предимствата на Naso-Heel

  • В Naso-Heel перорални капки са включени девет съставки от растителен (Arum maculatum, Hydrastis canadensis, Lemna minor, Lobaria pulmonaria) и минерален (Ammonium carbonicum, Hydrargyrum biiodatum, Hydrargyrum sulfuratum rub rum, Kalium bichromicum, Phosphorus) произход.
  • Отделните компоненти са оптимално съчетани и балансирани, което определя пероралните капки като ефективно терапевтично средство при ринитни състояния.
  • Към тези състояния се отнася широк спектър на приложение при оплаквания, свързани със засилена секреция от носа (Грип, Настинки, Бактериални инфекции с ринит, Ринит, причинен от физически въздействия, Алергичен ринит, Вазомоторен ринит, Хиперпластичен ринит, Атрофичен ринит, Зловонен ринит с аносмия, Допълнителен агент при възпаление на слъзната торбичка, Морбили, Рубеола). Особено подходя при т. нар. „течащи носове“.

Продуктът притежава изразен деконгестативен, противовъзпалителен и противоалергичен ефект.

Naso-Heel перорални капки:

  • Добре поносим
  • Не са докладвани странични ефекти
  • Подходящ за всички възрастови и рискови групи, включително деца
  • Може да се използва продължително времеъ

Какво представлява Назо-Хил S и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Остри и хронични ринити.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Назо-Хил S

Не приемайте Назо-Хил S

  • ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Назо-Хил S.

Ако симптомите продължат или се влошат трябва да се преоцени лечението.

Други лекарства и Назо-Хил S
Не са известни лекарствени взаимодействия.

Назо-Хил S с храна, напитки и алкохол
Няма несъвместимости.

Бременност, кърмене и фертилитет
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата, на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Назо-Хил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

Назо-Хил S съдържа етанол
Този продукт съдържа 138 mg етанол (алкохол) за доза от 10 капки (28% w/v). Количеството в 10 капки се равнява на по-малко от 4 ml бира или 2 ml вино. Количеството алкохол е пренебрежимо малко и не предполага да има видими реакции.

Как да приемете Назо-Хил S

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:

При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено по 10 капки 3 пъти дневно през устата. При остри състояния – първоначално по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа) през устата.

Употреба при деца

  • При деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно през устата.
  • От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно през устата.

Начин на приложение
Този лекарствен продукт не се приема с храна. При деца капките се накапват в малко вода.

Ако сте приели повече от обичайната доза
Назо-Хил S Назо-Хил S няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Назо-Хил S
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Назо-Хил S
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. В много редки случаи може да се появят реакции на свръхчувствителност. Съобщаване на нежелани реакции Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез: Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8 1303 София Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Как да съхранявате Назо-Хил S

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност – 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.

Срок на годност след първо отваряне на бутилката – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката! Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да ненужните лекарства, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Назо-Хил S

100 g съдържат:

Активни вещества:
Ammonium carbonicum D3 5 g
Arum maculatum D4 5 g
Hydrargyrum biiodatum D8 5g
Hydrargyrum sulfuratum rubrum D8 10 g
Hydrastis canadensis D4 10 g
Lemna minor D3 5 g
Lobaria puJmonaria D4 10 g
Kalium bichromicum D5 10 g
Phosphorus D6 10 g

Други съставки (помощни вещества)

Етанол 96%, Пречистена вода.
Съдържа 35 об.% алкохол.

Как изглежда Назо-Хил S и какво съдържа опаковката
Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Германия

Свързани продукти

Полензни съвети

за вашето здраве