Lymphomyosot

Инжекционен разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт по лекарско предписание

Lymphomyosot

Инжекционен разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт по лекарско предписание

Хомеопатичен лекарствен продукт за приложение при лимфостаза (оток) от различен произход – следоперативна, посттравматична, статична; лимфаденити; тонзиларна хипертрофия и хроничен тонзилит.

Без глутен
Без лактоза
Произведено в Германия

За какво се прилага?

Прилага се при лимфостаза (оток) от различен произход – следоперативна, посттравматична, статична; лимфаденити; тонзиларна хипертрофия и хроничен тонзилит.

Какво съдържа?

Активни съставки:
Araneus diadematus D6 0,55 mg, Calcium phosphoricum D12 0,55 mg, Equisetum hiemale D4 0,55 mg, Ferrum iodatum D12 1,10 mg, Fumaria officinalis D4 0,55 mg, Gentiana lutea D5 0,55 mg, Geranium robertianum D 4 1,10 mg, Levothyroxinum D12 0,55 mg, Myosotis arvensis D3 0,55 mg, Nasturtium officinale D4 1,10 mg, Natrium sulfimcum D4 0,55 mg, Pinus sylvestris D4 0,55 mg, Scrophularia nodosa D3 0,55 mg, Smilax D6 0,55 mg, Teucrium scorodonia D3 0,55 mg, Veronica officinalis D3 0,55 mg.

Помощни вещества: вода за инжекции, натриев хлорид.

Приготвен в съответствие със стандартите на Германската хомеопатична фармакопея.

Как се дозира?

Възрастни и деца над 12 годиниПри деца от 5 до 12 годиниПри деца от 2 до 5 години
Стандартна доза
По 1 ампула 1-3 пъти седмичноПо ½ ампула 1-3 пъти седмичноПо 2/3 ампула 1-3 пъти седмично
Остри състояния
По 2/3 ампула дневноПо ½ ампула дневноПо 2/3 ампула  дневно

Специални укацания
Lymphomyosot инжекционен разтвор може да се прилага от медицинско лице i.d. (кожно), s.c. (подкожно), i.m.(мускулно), i.v. (венозно).
За повече информация консултирайте се с Вашият лекуващ лекар.

Предимствата на Lymphomyosot

  • Lymphomyosot ускорява придвижването на лимфата и премахва лимфния застой. Клинично доказано ускорява скоростта на лимфната течност. Подобрява работата на лимфните възли за филтриране на микроорганизми и токсини. Активира имунната система и бързо подпомага самовъзстановителните процеси след възпаление. Спомага процесите на регенерация и зарастване на рани.
  • Балансирана комбинация от 17 съставки, от които 14 от растителен, 2 от минерален и 1 от животински произход.  Комбинацията от тези вещества в Lymphomyosot възвръща към норма функциите на лимфната система при венозен застой, лимфедем, отоци след хирургична интервенция и инфекции.

Lymphomyosot инжекционен разтвор:

  • Добре поносим
  • Не са докладвани странични ефекти
  • Подходящ за всички възрастови и рискови групи, включително деца
  • Може да се използва продължително време
  • Може да се комбинира и с други терапии

Какво представлява Лимфомиозот и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Прилага се при лимфостаза (оток) от различен произход – следоперативна, посттравматична, статична; лимфаденити; тонзиларна хипертрофия и хроничен тонзилит.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Лимфомиозот

Не приемайте Лимфомиозот, ако сте алергични към активното(ите) вещество(а) или към някоя от останалите съставки на това лекарство .

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Лимфомиозот.
Ако симптомите продължат или състоянието се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт.

Други лекарства и Лимфомиозот
Не са известни лекарствени взаимодействия.

Лимфомиозот с храна, напитки и алкохол
Няма несъвместимости.

Бременност, кърмене и фертилитет
Няма данни хомеопатичните разреждания на съставките да имат токсичен ефект върху бременни и кърмачки.

Шофиране и работа с машини
Лимфомиозот не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

Съдържание на натрий в Лимфомиозот
Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за доза, т.е. може да се счита, че е без съдържание на натрий.

Лимфомиозот съдържа етанол
Този лекарствен продукт съдържа 0,05 mg алкохол (етанол) във всяка ампула (0.004% w/w) и се равнява на по-малко от 1 ml бира или 1 ml вино.
Количеството алкохол в този лекарствен продукт е пренебрежимо малко и няма да причини значими реакции.

Как да приемете Лимфомиозот

Винаги използвайте това лекарство точно както Пи е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 12 г. обикновено I ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1 ампула дневно, след което се преминава към станартната дозировка.

Употреба при деца:

  • от 2 до 5 год. възраст – 1/2 ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1/2 ампула дневно, след което се преминава към стандартната дозировка.
  • От 6 до 11 год. възраст – 2/3 ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 2/3 ампула дневно, след което се преминава към стандартната дозировка.

Начин на приложение
Лимфомиозот се прилага от медицинско лице i.d. (кожно), s.c. (подкожно), i.m. (мускулно), i.v. (венозно).

Инструкции за отваряне на ампулата

Инструкции за отваряне на ампулата

Да се съхранява внимателно. Не е нужно да режете ампулата, за да я отворите. Хванете ампулата под ъгъл и разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това счупете ампулата като натиснете над цветната точка. Останалото количество трябва да се изхвърли.

Ако сте приели повече от необходимата доза Лимфомиозот
Лимфомиозот няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да приложат Лимфомиозот
Не трябва да се прилага двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а се продължава по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Лимфомиозот
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Както всеки лекарствен продукт и този може да предизвика нежелани лекарствени реакции, въпреки че не всеки ги получава.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции.

Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез;

Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев“ № 8
1303 София
тел.:+35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Как да съхранявате Лимфомиозот

Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!
Срок на годност – 5 години.
Срок на годност след първо отваряне – 6 месеца.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацет как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Лимфомиозот

1 ампула от 1,1 ml (=1,1 g) съдържа:

Активни вещества:

Araneus diadematus

D 6

0,55 mg

Calcium phosphoricum

D 12

0,55 mg

Equisetum hiemale

D 4

0,55 mg

Ferrum iodatum

D 12

1,10 mg

Fumaria officinalis

D 4

0,55 mg

Gentiana lutea

D 5

0,55 mg

Geranium robertianum

D 4

1,10 mg

Levothyroxinum

D 12

0,55 mg

Myosotis arvensis

D 3

0,55 mg

Nasturtium officinale

D 4

1,10 mg

Natrium sulfuricum

D 4

0,55 mg

Pinus sylvestris

D 4

0,55 mg

Scrophularia nodosa

D 3

0,55 mg

Smilax

D 6

0,55 mg

Teucrtum scorodonia

D 3

0,55 mg

Veronica officinalis

D 3

0,55 mg

Други съставки (помощни вещества): Вода за инжекции, Натриев хлорид

Как изглежда Лимфомиозот и какво съдържа опаковката
Ампули от безцветно стъкло тип 1 (1,1 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки по 5 ампули, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Biologische Heiimittei Heel GmbH, Германия

Свързани продукти

Полензни съвети

за вашето здраве