Състав: 1 табл. садържа: Vincetoxicum hirundinara D6, Vincetoxicum hirundinara D10, Vincetoxicum hirundinara D30 75 ml всяка, Sulfur D4, Sulfur D10 37,5 ml всяка.

Показания: Да активира неспецифичните защитни механизми, особено в случаите на грип и вирусни заболявания /вкл. вирусни хепатити, вирусни пневмонии, афтозни стоматити, състояния след олъчване и др./.

Противопоказания: не са известни.

Нежелани реакции: не са известни.

Лекарствени взаимодийствия: не са известни.

Дозировка и начин на приложение:
Терапевтична доза: Обикновено по 1 таблетка 3 пъти дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.
Профилактичне доза: 5 дни по 1 таблетка 3 пъти дневно, след което се прави 4 дена пауза. Схемата се повтаря 1 месец.

Опаковки: Всяка опаковка садържа 50 таблетки.

Scroll to Top