Dulcamara-Homaccord

Перорални капки

Dulcamara-Homaccord

Перорални капки

Хомеопатичен лекарствен продукт за приложение при заболявания и състояния, които се обострят от влага и студ (невралгични и ревматични болки в ставите и меките тъкани); тонзиларна хипертрофия.

Без глутен
Без лактоза
Без рецепта
Произведено в Германия

За какво се прилага?

Заболявания и състояния, които се обострят от влага и студ (невралгични и ревматични болки в ставите и меките тъкани); тонзиларна хипертрофия.

Какво съдържа?

Активни съставки:
Araneus diadematus D6    0.50 g,
Araneus diadematus D10    0.50 g,
Araneus diadematus D30    0.50 g,
Araneus diadematus D200    0.50 g,
Solanum dulcamara D2   0.50 g,
Solanum dulcamara D10   0.50 g,
Solanum dulcamara D30   0.50 g,
Solanum dulcamara D200   0.50 g.

Помощни вещества:

етанол 96%, пречистена вода.
Съдържа 35 об.% алкохол.

Приготвен в съответствие със стандартите на Германската хомеопатична фармакопея.

Как се дозира?

 

Възрастни и деца до 6 години

Деца от 2 до 6 години

Деца до 2 години

Стандартна дозировка

По 10 капки 3 пъти дневно

По 5 капки 3 пъти дневно

По 3 капки 3 пъти дневно

Остри състояния

По 10 капки през 15 мин за период от 2 часа

  

Предимствата на Dulcamara-Homaccord

  • Пероралните капки Dulcamara-Homaccord оказват комплексно въздействие върху организма благодарение на индивидуалните свойства на двете съставки, които влизат в техния състав:
  • Dulcamara е лечебно растение, отдавна използвано в медицината за лечение на състояния и заболявания, влошаващи се от влага и особено от влажен студ. Има богато съдържание на сапонозиди с противоревматично, противоподагрозно и антидерматозно действие.
  • Araneus diadematus, обработен по хомеопатична технология, притежава терапевтична активност при настинки след изпотяване и излагане на студ, невралгии, фебрилен и субфебрилен синдром (напр. при грип) с тръпки по цялото тяло. 

Dulcamara-Homaccord перорални капки:

  • Добре поносим;
  • Не са докладвани странични ефекти;
  • Подходящ за всички възрастови и рискови групи, включително деца;
  • Може да се използва продължително време;
  • Може да се комбинира и с други терапии.

Какво представлява Дулкамара-Хомакорд и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Заболявания и състояния, провокирани от влага и студ; тонзиларна хипертрофия.

Какво трябва да знаете, преди да приемете Дулкамара-Хомакорд

Не приемайте Дулкамара-Хомакорд
ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта.

Предупреждения и предпазни мерки
Говорете с Вашия лекар или фармацевт, преди да приемете Дулкамара-Хомакорд. Ако симптомите продължат или се влошат трябва да се преоцени лечението.

Други лекарства и Дулкамара-Хомакорд
Не са известни лекарствени взаимодействия.

Дулкамара-Хомакорд с храна, напитки и алкохол
Няма несъвместимости.

Бременност, кърмене и фертилитет
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.

Шофиране и работа с машини
Дулкамара-Хомакорд не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

Дулкамара-Хомакорд съдържа етанол
Този продукт съдържа 138 mg етанол (алкохол) за доза от 10 капки (28% w/v). Количеството в 10 капки се равнява на по-малко от 4 ml бира или 2 ml вино. Количеството алкохол е пренебрежимо малко и не предполага да има видими реакции.

Как да приемете Дулкамара-Хомакорд

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар или фармацевт. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Препоръчителната доза е:
При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния 10 капки всеки 15 минути (за период от 2 часа). Продължителната употреба на продукта (няколко месеца) трябва да бъде проследена от специалист.

Употреба при деца
При деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.
От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.

Начин на приложение
Този лекарствен продукт не се приема с храна. При деца капките се накапват в малко вода. Продължителната употреба на продукта (няколко месеца) трябва да бъде проследена от специалист.

Ако сте приели повече от необходимата доза Дулкамара-Хомакорд
Дулкамара-Хомакорд няма доза на предозиране.

Ако сте пропуснали да приемете Дулкамара-Хомакорд
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

Ако сте спрели употребата на Дулкамара-Хомакорд
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, това лекарство може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. В много редки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност.

Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
тел.:+35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

Как да съхранявате Дулкамара-Хомакорд

Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност — 5 години.
Срок на годност след първо отваряне на бутилката — 6 месеца.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката! Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да изхвърляте лекарствата, които вече не използвате. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво съдържа Дулкамара-Хомакорд

100 g съдържат:

Активни вещества:
Araneus diadem atus D6 0.50 g
Araneus diadematus D10 0.50 g
Araneus diadematus D30 0.50 g
Araneus diadematus D200 0.50 g
Solanum dulcamara D2 0.50 g
Solanum dulcamara D10 0.50 g
Solanum dulcamara D30 0.50 g
Solanum dulcamara D200 0.50 g

Други съставки (помощни вещества):
Етанол 96%,
Пречистена вода.
Съдържа 35 об.% алкохол.

Как изглежда Дулкамара-Хомакорд и какво съдържа опаковката.
Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Biologische Heilmittel Heel GmbH, Германия

Свързани продукти

Полезни съвети

за вашето здраве