ХОМОТОКСИКОЛОГИЯ

Концепцията за „Хомотоксикологията“ е създадена от д-р Рекевег през 1948 година, в резултат на клинични и експериментални проучвания в продължения на над две десетилетия.

Хомотоксикологията, едно от алтернативните направления в медицината, представлява симбиоза между съвременните достижения на медицината и хомеопатичния подход при лечението на болните. Това е метод, който логически и практически продължава и развива принципите на холистичната медицина, като използва комплексния подход за лечението на човека като единна биологична система.

Според хомотоксикологичната теория организмът на човека е отворена и стремяща се към равновесие биологична система. Но както и при всяка друга динамична система равновесието може да бъде нарушено - например за биологичната система факторите, които нарушават стабилността, съгласно теорията на хомотоксикологията, са ендогенните и екзогенните токсини (хомотоксини).

Болестта представлява комплекс от целесъобразни защитни процеси в организма, а също така и проява на опитите да се компенсира интоксикацията.

Въздействието на тези химични вещества, различни по произход, постъпили в организма отвън или получени в хода на обмяната на веществата предизвикват съответни защитни реакции на биологичната система, което се проявява, според д-р Рекевег под формата на симптоми на заболяването. Затова определението за заболяване, дадено от основоположника на метода и прието в хомотоксикологията е: 

“Болестта представлява комплекс от целесъобразни защитни процеси в организма, а също така и проява на опитите да се компенсира интоксикацията”.

Антихомотоксичните препарати са получили наименованието “комплексни” поради факта, че в техния състав влизат редица хомеопатични средства, чието съвместно действие води до силен дезинтоксикиращ ефект. Заедно с дезинтоксикацията, не по-малко важен е и друг аспект на хомотоксикологията: според определението за заболяване, при терапията е необходимо да не се потискат симптомите, а допълнително да се спомогне за активиране на защитните сили на организма.

Като се отчитат тези три важни аспекта: регулиращото въздействие върху откритата биологична система, свързването и извеждането на токсичните за организма вещества и накрая стимулиране на защитните му сили е създадена цяла гама лекарствени продукти – комплексни, биологични, антихомотоксични препарати, произведени от фирма “Heel”.

Антихомотоксичните препарати са изготвени от естествени природни елементи: екстракти от билки, тъканни екстракти, стерилизирани култури микроорганизми, минерални вещества, микроелементи, катализатори и др. Всички тези компоненти се обработват съгласно принципите на хомеопатичната технология на потенциране, т.е. методи на последователно разделяне и динамизация на компонентите. По този начин в антихомотоксичните препарати, както и в хомеопатичните, биологично активни са не концентрирани вещества, а техните микродози. Постъпвайки в организма, те не предизвикват претоварване, а напротив – стимулират действието на неговите системи и отключват допълнителни защитни механизми.

Лечението с антихомотоксични препарати обединява в себе си най-добрите традиции както на хомеопатията, така и на алопатичната медицина. От класическата медицина тези препарати приемат нозологичния принцип на назначаване на лекарствените форми. Тази концепция на състав на биологичните препарати за разлика от алопатичните лекарствени средства е свързана не със симптоматиката на заболяванията, а с регулаторни, дезинтоксикиращи въздействия, стимулиращи защитните сили на организма.