Висококачествени продукти

Произведени в Германия

Heel произвежда почти всички свои продукти в Германия, в съответствие с най-високите международни фармацевтични стандарти.

Нашите лаборатории и производствени съоръжения са сертифицирани от световно признати институции, като Агенцията за контрол на храните и лекарствата на САЩ (FDA), Европейската агенция по лекарствата (EMA) и се придържат към валидирани стандарти на Добра производствена практика (GMP).

Естествени съставки

Суровините, които са в основата на нашите лекарствени продукти, са внимателно подбрани и качеството им се контролира преди да влязат в производствения процес.

Всяка стъпка от производствения процес, от събирането на изходния материал до опаковката, напускаща нашия завод, непрекъснато се наблюдава и документира чрез система от стриктни тестове, валидиране и контрол на качеството. Това ни помага да осигурим висококачествено производство на лекарствени продукти.

Контрол на качеството

Heel се ангажира с най-високите стандарти за осигуряване на качество, така че пациентите по света да могат да разчитат на висококачествени продукти.

Преди едно лекарство да напусне нашите производствени линии, то трябва да премине през интензивен процес на контрол на качеството. В Heel този процес е изцяло базиран на „Добрите производствени практики“ (GMP), най-високите насоки, прилагани за производството на лекарства, както и спецификациите на международните фармакопеи.

От прибирането на растенията до разпространението на произведените лекарства, всяка стъпка от производствения процес е внимателно контролирана и документирана, за да се гарантира качество и безопасност за нашите пациенти.