Нестандартен подход

pre-clinical

Какъв ефект имат нашите натурални лекарствени продукти върху организма и с какви средства? Този въпрос е в основата на предклиничните, т.е. проведените в лаборатории, изследвания на Heel. В сътрудничество с лекари и учени от различни страни Heel използва креативни изследователски решения, за да разбере по -добре механизмите на действие, които стоят в основата на нашите многокомпонентни лекарства.

Нестандартният подход и използването на съвременни технологии и методи за намиране на отговори са отличителните белези на научния метод на Heel. Ние разглеждаме изследователските проблеми от различни ъгли, преди да се заемем с тях. Лабораториите Heel си сътрудничат с приложни техники като дълбоко секвениране, мощен инструмент, използван в съвременната геномика и молекулярна биология. Ние активно използваме виртуални платформи за обмен на информация и обсъждане на проблеми с експерти от цял ​​свят.

Това показва ангажимента на Heel за непрекъснати иновации. Ние сме дълбоко убедени, че природната медицина има голямо бъдеще! Ние насърчаваме напредъка в тази област и разработваме глобална база от знания за естествени многокомпонентни лекарства.

Scroll to Top