Листовка: Информация за потребителя

Еuphorbium compositum, nasal spray
Еуфорбиум композитум, назален спрей
Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
– Ако след 14 дневно приложение на продукта симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Еуфорбиум композитум и за какво се използва
2. Преди да приемете Еуфорбиум композитум
3. Как да приемете Еуфорбиум композитум
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Еуфорбиум композитум
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Еуфорбиум композитум и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Ринит (хрема) от различно естество (вирусен, бактериален, алергичен), както и хрема при променена структура на носната лигавица. За симптоматично лечение на озена. Хроничен синузит. За улесняване на назалното дишане при сенна хрема.

2. Преди да приемете Еуфорбиум композитум
– Не приемайте Еуфорбиум композитум ако имате свръхчувствителност към бензалкониев хлорид.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Еуфорбиум композитум с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност, кърмене и фертилитет – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
– Шофиране и работа с машини – Еуфорбиум композитум не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Еуфорбиум композитум
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст да се впръсква 1 или 2 пъти във всяка ноздра 3-5 пъти дневно
– Употреба при деца – при деца от 2 до 6 год. – 1 впръскване 3-4 пъти дневно. 1 впръскване = 0,1 мл.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Еуфорбиум композитум няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Еуфорбиум композитум – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Еуфорбиум композитум – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
В много редки случаи, след употребата на Еуфорбиум композитум, назален спрей,
може да се появи дразнене на носната лигавица като парене и увеличаване на носната секреция и в такъв случай употребата на лекарството да се прекрати. Възможно е да причини бронхоспазъм (задух). Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

5. Как да съхранявате Еуфорбиум композитум
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката. Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
– Какво съдържа Еуфорбиум композитум
100 g съдържат:
Активни вещества:
Euphorbium                               D4 1 g
Pulsatilla pratensis                  D2 1 g
Luffa operculata                       D2 1 g
Hydrargyrum biiodatum          D8 1 g
Mucosa nasalis suis                D8 1 g
Hepar sulfuris                           D10 1 g
Argentum nitricum                   D10 1 g
Sinusitis-Nosode                      D13 1 g
Помощни вещества:
Натриев хлорид
Стерилна вода за инжекционни разтвори
Натриев фосфат дихидрат
Динатриев фосфат дихидрат
Бензалкониев хлорид 0,01%
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Кафява стъклена бутилка от 20 ml, дозатор от РР с капачка със защитен пръстен, поставени в картонена кутия

– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно преразглеждане на листовката:
09.2012

Scroll to Top