Листовка: Информация за потребителя

Engystol, tablets
Енгистол, таблетки
Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
– Ако след едномесечно приложение на продукта симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

В тази листовка:
1. Какво представлява Енгистол и за какво се използва
2. Преди да приемете Енгистол
3. Как да приемете Енгистол
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Енгистол
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Енгистол и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Да активира неспецифичните защитни механизми, особено в случаите на грип и вирусни заболявания

2. Преди да приемете Енгистол
– Не приемайте Енгистол ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта. Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Енгистол с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност, кърмене и фертилитет – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
– Шофиране и работа с машини – Енгистол не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Енгистол
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст обикновено 3 пъти по 1 таблетка дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.
Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!
– Употреба при деца – При кърмачета и деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата.
От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Енгистол няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Енгистол – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Енгистол – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
При единични случаи, след приложението на Engystol, може да се появи кожен обрив и в такъв случай приложението на продукта да се спре и да се направи кансултация с лекар.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Енгистол
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
– Какво съдържа Енгистол
1 таблетка съдържа:
Активни вещества:
Vincetoxicum hirundinaria       D6 75 mg
Vincetoxicum hirundinaria       D10 75 mg
Vincetoxicum hirundinaria       D30 75 mg
Sulfur                                           D4 37,5 mg
Sulfur                                           D10 37,5 mg
Помощни вещества:
Магнезиев стеарат
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно преразглеждане на листовката: 06.2013

Scroll to Top