Листовка: Информация за потребителя

Dulcamara-Homaccord, oral drops, solution
Дулкамара-Хомакорд, перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка
1. Какво представлява Дулкамара-Хомакорд и за какво се използва
2. Преди да приемете Дулкамара-Хомакорд
3. Как да приемете Дулкамара-Хомакорд
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дулкамара-Хомакорд
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Дулкамара-Хомакорд и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Заболявания и състояния, провокирани от влага и студ; тонзиларна хипертрофия

2. Преди да приемете Дулкамара-Хомакорд
– Не приемайте Дулкамара-Хомакорд ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта. Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150,2 mg за доза (10 капки), равно на 3 ml бира или 1,27 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Дулкамара-Хомакорд с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство
– Шофиране и работа с машини – Дулкамара-Хомакорд не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Дулкамара-Хомакорд
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния 10 капки всеки 15 мин.(за период от 2 часа). Продължителната употреба на продукта (няколко месеца) трябва да бъде проследявана от специалист
– Употреба при деца – при деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.
От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Дулкамара-Хомакорд няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Дулкамара-Хомакорд – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Дулкамара-Хомакорд – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
В много редки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност

5. Как да съхранявате Дулкамара-Хомакорд
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Дулкамара-Хомакорд
100 g съдържат:
Активни вещества:
Araneus diadematus    D6        0.50 g
Araneus diadematus    D10      0.50 g
Araneus diadematus    D30      0.50 g
Araneus diadematus    D200    0.50 g
Solanum dulcamara    D2          0.50 g
Solanum dulcamara    D10        0.50 g
Solanum dulcamara    D30        0.50 g
Solanum dulcamara    D200      0.50 g
Помощни вещества:
Етанол 96%
Пречистена вода
Съдържа 35 об.% алкохол
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия
– Производител и притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката:
07.2012

Scroll to Top