Листовка: Информация за потребителя

Cralonin 70g/1g/1g/100g oral drops, solution
Кралонин 70g/1g/1g/100g перорални капки разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка
1. Какво представлява Кралонин и за какво се използва
2. Преди да приемете Кралонин
3. Как да приемете Кралонин
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Кралонин
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Кралонин и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Неврогенни смущения на сърдечната дейност, смущения след физическо и психическо натоварване – тахикардия, екстрасистолия, тежест в сърдечната област.

2. Преди да приемете Кралонин
– Ако почувствате задъхване или болка в сърдечната област, която е възможно да отива към ръцете, горната част на стомаха или гърлото, или ако симптомите са съпроводени от чувство на притискане в гърдите, гадене, повръщане или изпотяване и не се подобрят в рамките на половин час, трябва да потърсите спешна лекарска помощ. Този продукт не трабва да се използва без лекарска препоръка при пациенти страдащи от сърдечна недостатъчност и не може да замени друго лекарство, предписано от лекар! Този продукт съдържа 45 об.% етанол (алкохол), т.е. до 183,3 mg за доза (10 капки), равно на 4,6 ml бира или 1,9 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Кралонин с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Кралонин не е противопоказан при бременни и кърмачки.
– Шофиране и работа с машини – Кралонин не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.


3. Как да приемете Кралонин
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Лекарят трябва да определи дозата в съответствие с индивидуалните нужди на пациента. Обичайната доза за продължително лечение: 10-20 капки до 3 пъти дневно.
– Употреба при деца – при деца лекарството да се прилага след лекарско предписание.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Кралонин няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Кралонин – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Кралонин – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
Хомеопатичното първоначално влошаване при единични случаи може да доведе до краткотрайно зачервяване на лицето (флаш), тахикардия и ускоряване на сърдечния ритъм, оток или гадене, замайване и леки стомашни болки.

5. Как да съхранявате Кралонин
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомотнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Кралонин
100 g съдържат:
Активни вещества:
Crataegus                              MT 70 g
Spigelia anthelmia               D2 1 g
Kalium carbonicum             D3 1 g
Помощни вещества:
Етанол 96%
Пречистена вода
Съдържат 45 об.% алкохол
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Стъклен флакон, съдържащ 30 ml
разтвор/ картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката:
07.2011

Scroll to Top