Листовка: Информация за потребителя

                                                                                                                  Bronchalis-Heel, tablets
                                                                                                              Бронхалис-Хил, таблетки

                                                                                                       Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Бронхалис-Хил и за какво се използва
2. Преди да приемете Бронхалис-Хил
3. Как да приемете Бронхалис-Хил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Бронхалис-Хил
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Бронхалис-Хил и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Остри и хронични бронхити, вкл. бронхит при пушачи

2. Преди да приемете Бронхалис-Хил
– Не приемайте Бронхалис-Хил, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта. Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Бронхалис-Хил с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
– Шофиране и работа с машини – Бронхалис-Хил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Бронхалис-Хил
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 1 таблетки дневно, а при остри оплаквания – отначало по 1 таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2 часа). Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.
Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!
– Употреба при деца – при деца от 3 до 6 год. възраст – 3 пъти по 1 таблетки дневно, а при остри оплаквания – отначало по ½ таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2 часа). При деца до 3 год. възраст дозировката и схемата на лечение да се назначи от лекар.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Бронхалис-Хил няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Бронхалис-Хил – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Бронхалис-Хил – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
В много редки случаи са възможни прояви на свръхчувствителност.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Бронхалис-Хил
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Бронхалис-Хил:
1 таблетка съдържа:
Активни вещества:
Atropa belladonna                  D4 30.0 mg
Bryonia                                     D4 60.0 mg
Hyoscyamus niger                 D4 60.0 mg
Kalium stibyltartaricum         D4 30.0 mg
Creosotum                               D5 30.0 mg
Lobaria pulmonaria                D4 30.0 mg
Lobelia inflata                          D4 30.0 mg
Psychotria ipecacuanha        D4 30.0 mg
Помощни вещества:
Лактоза
Магнезиев стеарат
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката: 07.2012

Scroll to Top