Листовка: Информация за потребителя

Vertigoheel, oral drops, solution
Вертигохил, перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– При продължителни или неясни оплаквания трябва да се потърси лекарска консултация, тъй като може да се касае за заболяване, изискващо изследване и специално лечение!

В тази листовка:
1. Какво представлява Вертигохил и за какво се използва
2. Преди да приемете Вертигохил
3. Как да приемете Вертигохил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Вертигохил
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Вертигохил и за какво се използва
Световъртеж от различен произход, най-вече при атеросклероза.

2. Преди да приемете Вертигохил
– Не приемайте Вертигохил ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта. Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 296,3 mg за доза (20 капки), равно на 7,5 ml бира и 3,1 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като ациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Вертигохил с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
– Шофиране и работа с машини – Вертигохил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Вертигохил
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Обикновено 3 пъти по 15-20 капки дневно, а при пристъпоподобен световъртеж отначало по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа).
– Употреба при деца – Да не се прилага при деца!
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Вертигохил няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Вертигохил – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Вертигохил – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
Няма съобщения за нежелани лекарствени реакции. При използването на хомеопатични продукти може да се появи временно влошаване на симптомите (първоначално влошаване).

5. Как да съхранявате Вертигохил
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Вертигохил:
100 g. съдържат:
Активни вещества:
Anamirta cocculus             D4 70 g
Conium maculatum            D3 10 g
Ambra grisea                       D6 10 g
Petroleum rectificatum      D8 10 g
Съдържат 35 об.% алкохол
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Стъклен флакон, съдържащ 30 мл. разтвор/ картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката:
03.2011

Scroll to Top