Листовка: Информация за потребителя

Traumeel S, solution for injection
Траумил S, инжекционен разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска по лекарско предписание. За да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Траумил S и за какво се използва
2. Преди да приемете Траумил S
3. Как да приемете Траумил S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Траумил S
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Траумил S и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт, използван за облекчаване на болка и възпаление при остри и хронични травми и дегенеративни заболявания на меките тъкани на опорно-двигателния апарат.

2. Преди да приемете Траумил S
– Не приемайте Траумил S, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта, както и свръхчувствителност към Achillea millefolium, Arnica Montana, Matricaria recutita или други растения от семейство сложноцветни. Този лекарствен продукт съдържа ехинацея не трябва да се използва при прогресивни автоимунни заболявания, придобита имунна недостатъчност, имуносупресивно лечение, левкемия и други заболявания с нарушения в имунитета
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Траумил S с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – няма достатъчно предклинични и клинични данни относно приложението по време на бременност и кърмене, поради което на се препоръчва приложението му
– Шофиране и работа с машини – Траумил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да се прилага Траумил S
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Начин на плиложение:
Траумил S може да се прилага от медицинско лице подкожно, мускулно, околоставно.
При възрастни и деца над 12 г. обикновено 1 ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1 ампула дневно, след което се преминава към станартната дозировка..
– Ако са Ви приложили повече от обичайната доза – Траумил S няма доза на предозиране
– Ако са пропуснали да Ви приложат Траумил S – Не трябва да се прлилага двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а се продължава по указаната схема.
– Ако е спряна употребата на Траумил S – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт

4. Възможни нежелани реакции
Следните нежелани лекарствени реакции може да възникнат след приложение на Траумил S, инжекционен разтвор:
Нечесто (<1:1000 : >1:100) може да възникне местна реакция като зачервяване, подуване и болка.
Много рядко (<1:10000) може да има алергични кожни реакции, придружени със зачервяване, подуване и сърбеж.
Рядко (<1:10000) : >1:1000 се появявят алергични реакции, придружени с оток на лицето, задух и ниско кръвно налягане
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Траумил S
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!
Срок на годност – 5 години.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Траумил S
1 ампула от 2,2 ml (=2,2 g) съдържа:
Активни съставки:
Achillea millefolium                            D3 2,2 mg
Aconitum napellus                              D2 1,32 mg
Arnica montana                                   D2 2,2 mg
Atropa belladonna                               D2 2,2 mg
Bellis perennis                                     D2 1,1 mg
Calendula officinalis                           D2 2,2 mg
Echinacea                                             D2 0,55 mg
Echinacea purpurea                           D2 0,55 mg
Hamamelis virginiana                        D1 0,22 mg
Hepar sulfuris                                     D6 2,2 mg
Hypericum perforatum                     D2 0,66 mg
Matricaria recutita                            D3 2,2 mg
Mercurius solubilis Hahnemanni     D6 1,1 mg
Symphytum officinale                       D6 2,2 mg
Помощни вещества
Вода за инжекции
Натриев хлорид

– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Ампули от безцветно стъкло тип I (2,2 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки по 5 ампули, поставени в картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката:

Scroll to Top