Листовка: Информация за потребителя

                                                                                                   Berberis-Homaccord, oral drops, solution
                                                                                          Берберис-Хомакорд, перорални капки, разтвор

                                                                                                     Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка
– Ако след една седмица не се чувствате по-добре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Берберис-Хомакорд и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Берберис-Хомакорд
3. Как да приемете Берберис-Хомакорд
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Берберис-Хомакорд
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Берберис-Хомакорд и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.
При възпаление и дразнене на уринарния тракт.

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Берберис-Хомакорд

– Не приемайте този продукт при алергия към някоя от основните или помощните му съставки. Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 138 mg за доза (10 капки), равно на 4 ml бира и 2 ml вино. Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Берберис-Хомакорд с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност, кърмене и фертилитет– посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство
– Шофиране и работа с машини – Берберис-Хомакорд не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

3. Как да приемете Берберис-Хомакорд

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Лекарството се приема поне 30 мин. преди ядене.
При деца капките се накапват в малко вода.
Приемайте този лекарствен продукт толкова дълго, колкото Ви е препоръчал Вашият лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 12 год. възраст обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния – по 10 капки през 30 мин. до 1 час (до 12 приема дневно), след което се преминава към стандартната дозировка.
– Употреба при деца – При деца до 1 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно. При остри състояния – по 3 капки през 30 мин. до 1 час (до 12 приема дневно), след което се преминава към стандартната дозировка. От 2 до 5 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно. При остри състояния – по 5 капки през 30 мин. до 1 час (до 12 приема дневно), след което се преминава към стандартната дозировка. От 6 до 11 год. възраст – по 7 капки 3 пъти дневно. При остри състояния – по 7 капки през 30 мин. до 1 час (до 12 приема дневно), след което се преминава към стандартната дозировка.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Берберис-Хомакорд няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Берберис-Хомакорд – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Берберис-Хомакорд – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всяко лекарство, и това може да предизвика нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава. За Берберис-Хомакорд няма съобщени нежелани реакции. Ако получите някаква нежелана реакция се посъветвайте с Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Берберис-Хомакорд

Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.
Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

– Какво съдържа Берберис-Хомакорд
100 g съдържат:
Активни вещества:
Berberis vulgaris           D2 0.4 g
Berberis vulgaris           D10 0.4 g
Berberis vulgaris           D30 0.4 g
Berberis vulgaris           D200 0.4 g
Citrullus colocynthis    D2 0.3 g
Citrullus colocynthis    D10 0.3 g
Citrullus colocynthis    D30 0.3 g
Citrullus colocynthis    D200 0.3 g
Veratrum album            D3 0.3 g
Veratrum album            D10 0.3 g
Veratrum album          D30 0.3 g
Veratrum album          D200 0.3 g

Помощни вещества:
Пречистена вода
Съдържат 35 об.% алкохол
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно преразглеждане на листовката: 06.2015

Scroll to Top