Листовка: Информация за потребителя

 

                                                                                                                      Angin-Heel S, tablets

                                                                                                                    Ангин-Хил S, таблетки

 

                                                                                                    Хомеопатичен лекарствен продукт

 

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.
–  Ако след 7 дневно приложение на продукта симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

 

В тази листовка:
1.Какво представлява Ангин-Хил S и за какво се използва
2.Преди да приемете Ангин-Хил S
3.Как да приемете Ангин-Хил S
4.Възможни нежелани реакции
5.Как да съхранявате Ангин-Хил S
6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1.Какво представлява Ангин-Хил S и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Прилага се при ангина (възпаление на сливиците).

 2.Преди да приемете Ангин-Хил S
– Не приемайте Ангин-Хил S, ако имате свръхчувствителност към някоя от лекарствените или помощни съставки на продукта. Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Ангин-Хил S с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност, кърмене и фертилитет – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. 
– Шофиране и работа с машини – Ангин-Хил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3.Как да приемете Ангин-Хил S
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 1 таблетки дневно, а при остри оплаквания – първоначално по 1 таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2 часа). Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.  
Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

– Употреба при деца – при деца от 3 до 6 год. възраст – 3 пъти по 1 таблетки дневно, а при остри оплаквания – първоначално по 1 таблетка на всеки 15 мин. (за период от 2 часа). При деца до 3 год. възраст дозировката и схемата на лечение да се назначи от лекар.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Ангин-Хил S няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Ангин-Хил S – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Ангин-Хил S – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4.Възможни нежелани реакции
В някои случаи може да се увеличи слюноотделянето и в такъв случай употребата на продукта да се прекрати. Макар и рядко са възможни прояви на свръхчувствителност.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Ангин-Хил S
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!
Срок на годност  – 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.Съдържание на опаковката и допълнителна информация
– Какво съдържа Ангин-Хил S:
1 таблетка съдържа:
Активни вещества:
Apis mellifica                              D4        30 mg
Arnica montana                          D4       30 mg
Atropa belladonna                      D4       60 mg
Hepar sulfuris                              D6       60 mg
Phytolacca americana                D4       30 mg
Hydrargyrum bicyanatum           D8       30 mg
Помощни вещества:
Лактоза монохидрат                                  
Магнезиев стеарат                                
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:  
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно преразглеждане на листовката:
06.2013

Scroll to Top