Листовка: Информация за потребителя

Lymphomyosot, oral drops, solution
Лимфомиозот, перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка
1. Какво представлява Лимфомиозот и за какво се използва
2. Преди да приемете Лимфомиозот
3. Как да приемете Лимфомиозот
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лимфомиозот
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Лимфомиозот и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Прилага се при лимфостаза (оток) от различен произход – следоперативна, посттравматична, статична; лимфаденити; тонзиларна хипертрофия и хроничен тонзилит.

2. Преди да приемете Лимфомиозот
– При заболявания на щитовидната жлеза, преди употреба се консултирайте с лекар.
Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 296,3 mg за доза (20 капки), равно на 7,5 ml бира или 3,1 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Лимфомиозот с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
– Шофиране и работа с машини – Лимфомиозот не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Лимфомиозот
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 15-20 капки дневно.
– Употреба при деца – при деца до 2 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно. Да се направи консултация с лекар ако симптомите проължат след приемането на хомеопатично лекарство повече от 2 дни.
От 2 до 6 год. възраст – по 8 капки 3 пъти дневно.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Лимфомиозот няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Лимфомиозот – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Лимфомиозот – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
Макар и рядко могат да се появят алергични реакции
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Лимфомиозот
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Лимфомиозот
100 g съдържат:
Активни вещества:
Araneus diadematus                 D6 5 g
Calcium phosphoricum            D12 5 g
Equisetum hiemale                   D4 5 g
Ferrum iodatum                        D12 10 g
Fumaria officinalis                    D4 5 g
Gentiana lutea                           D5 5 g
Geranium robertianum             D4 10 g
Levothyroxinum                        D12 5 g
Myosotis arvensis                     D3 5 g
Nasturtium officinalis               D4 10 g
Natrium sulfuricum                  D4 5 g
Pinus sylvestris                         D4 5 g
Scrophularia nodosa                D3 5 g
Smilax                                         D6 5 g
Teucrium scorodonia                D3 5 g
Veronica officinalis                    D3 5 g
Съдържат 35 об.% алкохол
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Стъклен флакон, съдържащ 30 ml разтвор/ картонена кутия
Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката:
03.2014

Scroll to Top