Листовка: Информация за потребителя

Husteel, oral drops, solution
Хустил, перорални капки, разтвор

                                                                                                           Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Хустил и за какво се използва
2. Преди да приемете Хустил
3. Как да приемете Хустил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Хустил
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Хустил и за какво се използва
Суха дразнеща кашлица; кашлица при спастичен бронхит.

2. Преди да приемете Хустил
– Не приемайте Хустил ако имате свръхчувствителност към съставките на продукта. При заболявания на щитовидната жлеза продукта да не се използва без лекарско предписание.
Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 150.2 mg за доза (10 капки), равно на 3 g бира и 1,27 g вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Хустил с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
– Шофиране и работа с машини – Хустил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Хустил
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния – първоначално по 10 капки на всеки 15 мин. (за период от 2 часа).
– Употреба при деца – При деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.
От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Хустил няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Хустил – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Хустил – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
Няма

5. Как да съхранявате Хустил
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Хустил:
100 g съдържат:
Активни вещества:
Atropa belladonna                    D4 20 g
Arsenum jodatum                    D6 20 g
Urginea maritima                     D4 20 g
Cuprum aceticum                    D6 10 g
Causticum Hahnemanni         D6 30 g
Помощни вещества
Етанол 96%
Пречистена вода
Съдържат 35 об.% алкохол

– Как изглежда и какво съдържа опаковката:

Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия


– Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката:
07.2012

Scroll to Top