Листовка за пациента

Hormeel SN
Хормил SN
перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

Състав:
100 g. съдържат:
Лекарствени вещества:
Sepia officinalis                                               D6 5 g
Calcium carbonicum Hahnemanni              D8 10 g
Acidum nitricum                                             D4 5 g
Conyza canadensis                                        D3 5 g
Viburnum opulus                                            D3 5 g
Pulsatilla pratensis                                        D4 5 g
Cyclamen purpurascens                               D4 5 g
Strychnos ignatii                                            D6 5 g
Aquilegia vulgaris                                          D4 10 g
Origanum majorana                                      D4 10 g
Myristica fragrans                                         D6 10 g

Помощни вещества:
Етанол 96% 6,345 g
Пречистева вода 18,655 g
Съдържат 35 об.% алкохол

Показания:
Функционални нарушения на менструалния цикъл; аменорея, дисменорея. Менопауза, особено в нейните начални симптоми.

Противопоказания:
Свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта

Нежелани реакции:
Макар и рядко са възможни прояви на свръхчувствителност.

Лекарствени взаимодействия:
Не саизвестни

Дозировка и начин на приложение:
Обикновено 3 пъти по 10 капки дневно.

Продуктът не е противопоказан при шофьори.
Преди началото на лечението да се направи консултация с гинеколог.
Ако след приложението на продукта не настъпи желаният лечебен ефект или състоянието се влоши, да се направи консултация с лекар за преоценка на лечението.
Специални предупреждение: Този препарат съдържа 35 об.% етанол. Всяка доза (10 капки) съдържа до 0,1г. алкохол. Да се прилага след лекарска препоръка при чернодробни заболявания, алкохолизъм, епилепсия, мозъчни увреждания или заболявания, както и при бременни и деца. Може да промени или засили действието на други лекарства.

Лекарствени форми и опаковки:
Флакони от 30 ml

Условия за съхранение:
Без специални условия на съхранение. След употреба опаковката да се затваря веднага.
Срок на годност след отваряне на флакона – 6 месеца.
Продуктът да се съхранява на недостъпно за деца място!

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Производител и притежател на решението за регистрация:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden

Дата на последна редакция на текста: 10.2009

Scroll to Top