Листовка: Информация за потребителя
Дискус

инжекционен разтвор
Discus
solution for injection

Това лекарство се отпуска по лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Дискус и за какво се използва
2. Преди да приемете Дискус
3. Как да приемете Дискус
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Дискус
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Дискус и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.
Дискус се използва:
– ставни нарушения и нарушения на междупрешленните дискове със и без радикуларни симптоми
– Остеохондроза (например болест на Шоерман – Ман)
– Хронични ставни заболявания като артрит и артроза
– Невралгична болка, произлизаща от гръбначния стълб

2. Преди да приемете Дискус

Не приемайте Дискус, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт

Употреба на други лекарства
Не са известни лекарствени взаимодействия

Употреба на Дискус с храни и напитки
Няма несъвместимости

Бременност и кърмене
Посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство

Шофиране и работа с машини
Дискус не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Дискус

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 12 год обикновено 1 ампула 1-3 пъти седмично.
При деца от 6 до 11 год. възраст 2/3 от ампулата 1-3 пъти седмично.
От 2 до 5 год. възраст 1/2 от ампулата 1-3 пъти седмично.

Начин на приложение:
Дискус може да се прилага i.d. (кожно), s.c. (подкожно) или i.m.(мускулно)
Инструкции за отваряне на ампулата:

Не е нужно да режете ампулата, за да я отворите. Хванете ампулата под ъгъл и разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това счупете ампулата като натиснете над цветната точка.

Ако сте приели повече от обичайната доза
Дискус няма доза на предозиране

Ако сте пропуснали да приемете Дискус
Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема

Ако сте спрели употребата на Дискус
Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции

Както всички лекарства, Дискус може да причини нежелани реакции, въпреки че не всички гr получават.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Дискус

Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място, недостъпно за деца!
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомотнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация

– Какво съдържа Дискус
1 ампула от 2,2 ml (=2,2 g) съдържа:
Acidum ascorbicum                           D 6 22,0 mg
Acidum picrinicum                             D 6 22,0 mg
Acidum silicicum                                D 6 22,0 mg
Acidum thiocticum                             D 8 22,0 mg
Aesculus hippocastanum                  D 6 22,0 mg
Ammonium chloratum                       D 8 22,0 mg
Argentum metallicum                         D 10 22,0 mg
Berberis vulgaris                                  D 4 22,0 mg
Calcium phosphoricum                      D 10 22,0 mg
Cartilago suis                                       D 8 22,0 mg
Cimicifuga racemosa                          D 4 22,0 mg
Cinchona pubescens                           D 4 22,0 mg
Citrullus colocynthis                            D 4 22,0 mg
Coenzym A                                            D 10 22,0 mg
Cuprum aceticum                                 D 6 22,0 mg
Discus intervertebralis suis                D 8 22,0 mg
Embryo totalis suis                              D 10 22,0 mg
Funiculus umbilicalis suis                   D 10 22,0 mg
Glandula suprarenalis suis                  D 10 22,0 mg
Hydrargyrum oxydatum rubrum          D 10 22,0 mg
Kalium carbonicum                               D 6 22,0 mg
Ledum palustre                                      D 4 22,0 mg
Medulla ossis suis                                D 10 22,0 mg
Nadidum                                                 D 6 22,0 mg
Natrium diethyloxalaceticum              D 6 22,0 mg
Natrium riboflavinum phosphoricum D 6 22,0 mg
Nicotinamidum                                      D 6 22,0 mg
Pseudognaphalium obtusifolium       D 3 22,0 mg
Pulsatilla pratensis                                D 6 22,0 mg
Pyridoxinum hydrochloricum               D 6 22,0 mg
Ranunculus bulbosus                            D 4 22,0 mg
Secale cornutum                                    D 6 22,0 mg
Sepia officinalis                                      D 10 22,0 mg
Sulfur                                                        D 28 22,0 mg
Thiaminum hydrochloricum                  D 6 22,0 mg
Zincum metallicum                                 D 10 22,0 mg

Помощни вещества:
Вода за инжекции, Натриев хлорид

Как изглежда и какво съдържа опаковката
Ампули от безцветно стъкло тип I (2,2 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки с по 5 ампули, поставени в картонена кутия.

Притежател на разрешението за употреба и производител
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
76532 Baden-Baden, Германия
Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 210
E-Mail: info@heel.de

Дата на последно одобрение на листовката
Март 2018

Scroll to Top