Зил Т

инжекционен разтвор

Zeel T

solution for injection

 

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да използвате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.

 • Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
 • Ако имате някакви допълнителни въпроси, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

–        Това лекарство е предписано лично на Вас. Не го преотстъпвайте на други хора. То може да им навреди, независимо че признаците на тяхното заболяване са същите като Вашите.

 • Ако получите някакви нежелани реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка. Вижте точка 4.

 

Какво съдържа тази листовка

 1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва
 2. Какво трябва да знаете, преди да използвате Зил Т
 3. Как да използвате Зил Т
 4. Възможни нежелани реакции
 5. Как да съхранявате Зил Т
 6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

 1. Какво представлява Зил Т и за какво се използва

 

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Зил Т се използва при:

– Артроза/остеоартрит;

– Гонартроза;

– Полиартроза;

– Спондилартроза;

– Синдром на ротаторния маншон;

– Ревматични ставни заболявания;

 

 1. Какво трябва да знаете, преди да използвате Зил Т

 

Не приемайте Зил Т, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки  на продукта.

Ако симптомите продължат или състоянието се влоши се консултирайте с лекар или фармацевт.

 

Употреба на други лекарства

Не са известни лекарствени взаимодействия.

 

Употреба на Зил Т с храна, напитки и алкохол

Няма несъвместимости.

 

Бременност, кърмене и фертилитет                                                                               Ако сте бременна или кърмите, смятате, че може да сте бременна или планирате бременност, посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на това лекарство.

 

Шофиране и работа с машини

Зил Т не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

 

Съдържание на натрий в Зил Т

Този лекарствен продукт съдържа по-малко от 1 mmol натрий (23 mg) за доза, т.е. може да се счита, че е без съдържание на натрий.

 

 1. Как да приемете Зил Т

 

Винаги използвайте това лекарство точно както Ви е казал Вашият лекар. Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 12 год. обикновено 1 ампула 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 1 ампула дневно, след което се преминава към станартната дозировка.

Употреба при деца – при деца от 6 до 11 год. възраст 2/3 от ампулата 1-3 пъти седмично. При остри оплаквания – 2/3 от ампулата дневно, след което се преминава към станартната дозировка.

 

Начин на приложение:

Зил Т може да се прилага s.c. (подкожно), i.d. (кожно), i.m. (мускулно) или i.a. (вътреставно).

 

Инструкции за отваряне на ампулата:

 

Не е нужно да режете ампулата, за да я отворите. Хванете ампулата под ъгъл и разклатете, за да няма разтвор в главата на ампулата. След това счупете ампулата като натиснете над цветната точка.

 

Ако сте използвали повече от обичайната доза

Зил Т няма доза на предозиране.

 

Ако сте пропуснали да използвате Зил Т

Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

 

Ако сте спрели употребата на Зил Т

Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 

 1. Възможни нежелани реакции

 

Както всички лекарства, Зил Т може да причини нежелани реакции, въпреки че не всеки ги получава.

 

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

тeл.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

 

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 

 1. Как да съхранявате Зил Т

 

Да се съхранява на място, недостъпно за деца!

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката! Срокът на годност отговаря на последния ден от посочения месец.

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

 1. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

 

– Какво съдържа Зил Т

1 ампула от 2,0 ml (=2,0 g) съдържа:

Acidum thiocticum                                              D 8                               2,0 mg

Arnica montana                                                   D 4                           200,0 mg

Cartilago suis                                                       D 6                               2,0 mg

Coenzym A                                                         D 8                               2,0 mg

Embryo totalis suis                                               D 6                               2,0 mg

Funiculus umbilicalis suis                                     D 6                               2,0 mg

Nadidum                                                             D 8                               2,0 mg

Natrium diethyloxalaceticum                                D 8                               2,0 mg

Placenta totalis suis                                              D 6                               2,0 mg

Rhus toxicodendron                                             D 2                             10,0 mg

Sanguinaria canadensis                                         D 4                               3,0 mg

Solanum dulcamara                                              D 3                             10,0 mg

Sulfur                                                                  D 6                               3,6 mg

Symphytum officinale                                          D 6                             10,0 mg

 

Помощни вещества:

Вода за инжекции

Натриев хлорид                                          

 

Как изглежда и какво съдържа опаковката

Ампули от безцветно стъкло тип I (2,0 ml) с маркировка цветна точка, 2 вложки по 5 ампули, поставени в картонена кутия.

 

Притежател на разрешението за употреба и производител

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

76532 Baden-Baden, Германия

Phone: 0049 (0)7221 501 00, Fax: 0049 (0)7221 501 485

E-Mail: info@heel.com

 

Дата на последно преразглеждане на листовката: Март 2021

 

 

 

Scroll to Top