Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарственото средство:
     Viburcol N
     Вибуркол N

2. Състав:
     1 супозитория от 1,1 g. съдържа:
     Лекарствени вещества:
     Chamomilla recutita                                D1 1,1 mg
     Atropa belladonna                                   D2 1,1 mg
     Plantago major                                         D3 1,1 mg
     Pulsatilla pratensis                                   D2 2,2 mg
     Calcium carbonicum Hahnemanni        D8 4,4 mg

3. Лекарствена форма:
     супозитории

4. Клинични данни
     4.1.Показания:
            При състояния на нервност при нормална и повишена температура. Симптоматично лечение на температурни състояния.

     4.2. Дозировка и начин на приложение:
             При остри оплаквания се поставя в ануса по 1 супозитория няколко пъти дневно; след подобрение на състоянието – по 1 супозитория 2-3
             пъти дневно. При кърмачета от 0 до 6-месечна възраст – до 2 пъти дневно по 1 супозитория.

             Продуктът е показан за кърмачета и деца до 12 год. възраст.

     4.3. Противопоказания:
             Свръхчувствителност към лайка, растения от сем. Сложноцветни или някоя от другите съставки на продукта.

     4.4. Специални предупреждения и специални предпазни мерки:
             Повишената температура може да е симптом на сериозно заболяване. Ако след приложението на продукта не настъпи желаният лечебен
             ефект или състоянието се влоши, да се направи консултация с лекар за преоценка на лечението.

     4.5. Лекарствени взаимодействия:
             Няма съобщавани до този момент.

     4.6. Бременност и кърмене:
             Не е приложимо. Продуктът е показан за кърмачета и деца до 12 год. възраст.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

             Не е приложимо. Продуктът е показан за кърмачета и деца до 12 год. възраст.

     4.8. Нежелани реакции:
             Макар и рядко са възможни прояви на свръхчувствителност

     4.9. Предозиране:
             Няма съобщавани до този момент

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства:
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност:
             Няма съобщавани до този момент.

6. Фармацевтични данни:
     6.1.Помощни вещества:
            Твърда маз 1090,1 mg

     6.2. Несъвместимости:
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност:
             3 години

     6.4. Специални условия за съхранение:
             Да се съхранява при температура под 25° С.
             Продуктът да се съхранява на недостъпно за деца място!
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.5. Данни за опаковката:
             PVC фолио/ картонена кутия.
             Една опаковка съдържа 12 супозитории от 1,1 g

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа:
             Няма Специални изисквания.

7. Име и адрес на производителя и притежател на решението за употреба:
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden

8. Регистрационен номер:

     20030217

9. Дата на първо разрешаване за употреба:
     21.03.2003

10. Дата на последна редакция на текста:
       10.2009г.

Scroll to Top