Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт
     Traumeel S, tablets
     Траумил S, таблетки

2. Качествен и количествен състав
     1 табл. съдържа:
     Активни вещества:
     Achillea millefolium                          D3 15 mg
     Aconitum napellus                            D3 30 mg
     Arnica montana                                 D2 15 mg
     Atropa bella-donna                            D4 75 mg
     Bellis perennis                                    D2 6 mg
     Calendula officinalis                          D2 15 mg
     Echinacea                                            D2 6 mg
     Echinacea purpurea                           D2 6 mg
     Hamamelis virginiana                        D2 15 mg
     Hepar sulfuris                                     D8 30 mg
     Hypericum perforatum                      D2 3 mg
     Matricaria recutita                              D3 24 mg
     Mercurius solubilis Hahnemanni     D8 30 mg
     Symphytum officinale                        D8 24 mg
     За пълния списък на помощните вещества виж точка 6.1

3. Лекарствена форма
     таблетки

4. Клинични данни
     4.1. Показания:
             Наранявания, като навяхвания, изкълчвания, натъртвания, кръвоизливи и изливи в ставите след счупвания на костите; постоперативни и
             посттравматични отоци и подувания на меките тъкани. Възпалителни и свързани с възпаления дегенеративни процеси на различни органи
             и тъкани особено на опорно-двигателния апарат /тендовагинит, стилоидит, епикондилит, бурсит, хумероскапуларен периартрит/, артроза на
             тазобедрените, коленните и малките стави.

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             При възрастни и деца над 3 год. възраст обикновено 3 пъти по 1 таблетка дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до
             разтварянето им.

             При кърмачета и деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася върху букалната лигавица.

     4.3. Противопоказания
             Свръхчувсвителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта или свръхчувствителност към Arnica, Chamоmilla, Achillea
             millefolium или друго растение от сем. Сложноцветни. По принцип Echinacea не трябва да се приема при прогрегресиращи системни
             заболявания като туберколоза, левкемия или левкемио- подобни заболявания, колагенноза, авто-имунни заболявания, мултиплена
             склероза, ХИВ инфекции, СПИН и други хронични вирусни заболявания.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако симптомите продължат или се влошат да се преоцени лечението.
             Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна
             малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.

             Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани реакции
             В много редки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност или алергична кожна реакция (зачервяване, оток и сърбеж) при
             пациенти, свръхчувствителни към растения от сем. Сложноцветни, т.е. Arnica, Calendula, Achillea milleflium и в такъв случай приемането на
             продукта да се спре. Кожен обрив и сърбеж, и в много редки случаи подуване на лицето, задух, замайване и понижаване на кръвното
             налягане са наблюдавани след лечение с продукти, съдържащи екстракти от Echinacea.

     4.9. Предозиране
             Няма съобщавани случаи.

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не е приложимо.

6. Фармацевтични данни
     6.1.Помощни вещества
            Лактоза
            Магнезиев стеарат

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 5 години
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Без специални условия на съхранение.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

     6.5. Данни за опаковката
             Пластмасова банка/ картонена кутия
             Една опаковка съдържа 50 таблетки

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
     20000090

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста
       Май 2011

Scroll to Top