Астма бронхиалис

Kато допълнителна терапия
при екзацербация
Tartephedreel (капки)

Husteel (капки, амп.)
между пристъпите
Traumeel S (капки, табл., амп.) c

Engystol (табл., амп.)