Hepeel N притежава хепатопротективно действие, намалява болката, а също така намалява дозата на прилаганите за лечение химически лекарствени средства.

Hepeel N
се състои от оптимално съчетани осем компоненти от растителен (Licopodium, Chelidonium, China, Nux moschata, Cardus mariatus, Veratrum, Colocynthis  ) и минерален (Phosphorus) произход, които със своето биотерапевтично действие и абсолютна безвредност определят показанията за приложение на препарата и неговата ефективност.

Черният дроб и жлъчните пътища имат отношение към детоксикацията на организма и заслужават специални грижи. Често хепатобилиарната система се претоварва от твърде много мазни храни, сладкиши, редовна консумация на алкохол, умствено пренапрежение, емоционален стес, вредна токсична среда и инфекции. Организмът реагира на всичко това периодично или постоянно с болка в областта на корема в дясното подребрие с нарушено храносмилане.

За защита на чернодробните клетки и тяхното възстановяване се предписват хепатопротектори. Тези лекарствени средства съдържат вещества, които се използват в синтезата на клетъчната обвивка. Има специфично лечение и за конкретните хепатити, но понякога тези лекарства са не по-малко опасни от самата болест. Затова лекарите се стремят да използват всички средства, чрез които може да се намали дозата и съответно страничните им реакции.


Hepeel N е особено подходящ  за детоксикация на черния дроб

Показания:

дискинезия на жлъчните пътища

хроничен холецистит

жлъчнокаменна болест

цироза на черния дроб

дисбактериоза на червата

метеоризъм

астено-невротичен синдром

загуба на апетит

неонатална жълтеница

последиците от остри и хронични хепатити

медикаментозна хепатопатия след антиотици и химиотерапия за възстановяване функцията на черния дроб

Действие:

Hepeel N подобрява детоксикиращата функция на черния дроб, оказва жлъчегонно, спазмолитично, газогонно, хепатопротективно и противовъзпалително действие. Може да се прилага продължително време без привикване и отслабване на лечебния ефект.


Дозировка
:

Обикновено се прилага по 1 таблетка 3 пъти дневно (да се разтвори  в устата) В остър случай на болка под дясното подребрие се приема по 1 таблетка на 15 всеки минути в продължение на 2 часа.

За новородени и деца до 3 месечна възраст по ¼ таблетка, която се стрива и разтваря в чаена лъжичка вода, а за децата до 3 години по ½ таблетка на един прием.

Преимущества:

Hepeel N помага да се възстановят функциите на черния дроб без допълнително натоварване на черния дроб. Освен това подпомага за отстраняване на страничните ефекти след прием на синтетични лекарства.

Възстановява функциите на черния дроб и жлъчните пътища и в детска възраст.

Може да се прилага продължително време при хронични заболявания  без отслабване на ефекта и привикване.

Има много добра поносимост, без странични ефекти и противопоказания.

Листовка: Информация за потребителя

Hepeel N, tablets

Хепил N, таблетки

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

Какво представлява Хепил N и за какво се използва

Преди да приемете Хепил N

Как да приемете Хепил N

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Хепил N

Допълнителна информация

1.Какво представлява Хепил N и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

При чернодробни нарушения.

2.Преди да приемете Хепил N

– Свръхчувствителност към Бял трън, други растения от сем. Сложноцветни, хинин или към някоя от другите съставки на продукта. Заболяванията ня черния дроб изискват лекарски грижи и наблюдение. Медицинското лечение не отменя необходимостта от избягването на вредители на черния дроб (напр. алкохол). При продължителни или неясни оплаквания или при възникването на нови такива; ако имате камъни в жлъчката, запушване на жлъчните пътища или жълтеница се консултирайте със специалист.

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте със лекар, преди приемането на този лекарствен продукт.

– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия

– Употреба на Хепил N с храни и напитки – няма несъвместимости

– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Поради съдържанието на растението Змийско мляко да не се използва по време на бременост и кърмене.

– Шофиране и работа с машини – Хепил N не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3.Как да приемете Хепил N

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 12 год. възраст обикновено по 1 табл. 3 пъти дневно. При остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки половин-един час. Да не се приемат повече от 12 таблетки дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им. Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

– Употреба при деца – При деца от 6 до 11 год. възраст обикновено по 1 табл. 2 пъти дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 8 табл. дневно). При деца от 2 до 5 год възраст се приема по 1 табл. 1-2 пъти дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 6 табл. дневно). При деца от 0 до 1 год. възраст – по 1 табл. дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 4 табл. дневно). Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата

– Ако сте приели повече от обичайната доза – Хепил N няма доза на предозиране

– Ако сте пропуснали да приемете Хепил N – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

– Ако сте спрели употребата на Хепил N – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4.Възможни нежелани реакции

Възможни са прояви на свръхчувствителност като кожни алергии или треска след приемането на продукти, съдържащи хинин. В такива случаи се консултирайте със специалист. Може да се появи чувствителност към хинин или хинидин.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Teл.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Хепил N

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Срок на годност – 5 години.

Срок на годност след първо отваряне – 12 месеца

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.Допълнителна информация

– Какво съдържа Хепил N

1 таблетка съдържа:

Активни вещества:

Chelidonium majus D6 30.0 mg

Citrullus colocynthis D6 90.0 mg

Myristica fragrans D4 30.0 mg

Phosphorus D6 15.0 mg

Veratrum album D6 60.0 mg

Cinchona pubescens D3 30.0 mg

Lycopodium clavatum D3 30.0 mg

Silybum marianum D2 15.0 mg

Помощни вещества:

Магнезиев стеарат

– Как изглежда и какво съдържа опаковката: РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия

– Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

– Дата на последно одобрение на листовката: 10.2013

 

Кратка характеристика на продукта

1.Име на лекарственото средство:

Hepeel N, tablets

Хeпил N, таблетки

2.Качествен и количествен състав:

1 табл. съдържа:

Активни вещества:

Chelidonium majus D6 30.0 mg

Citrullus colocynthis D6 90.0 mg

Myristica fragrans D4 30.0 mg

Phosphorus D6 15.0 mg

Veratrum album D6 60.0 mg

Cinchona pubescens D3 30.0 mg

Lycopodium clavatum D3 30.0 mg

Silybum marianum D2 15.0 mg

За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3.Лекарствена форма:

таблетки

4.Клинични данни

4.1. Показания:

При функционални чернодробни нарушения

4.2. Дозировка и начин на приложение:

При възрастни и деца над 12 год. възраст обикновено по 1 табл. 3 пъти дневно. При остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки половин-един час. Да не се приемат повече от 12 таблетки дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им. Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия! При деца от 6 до 11 год. възраст обикновено по 1 табл. 2 пъти дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 8 табл. дневно). При деца от 2 до 5 год възраст се приема по 1 табл. 1-2 пъти дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 6 табл. дневно). При деца от 0 до 1 год. възраст – по 1 табл. дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 4 табл. дневно). Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата

4.3. Противопоказания:

Свръхчувствителност към Carduus marianus Silybum marianum други растения от сем. Asteraceae, хинин или към някоя от другите съставки на продукта.

4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба

Заболяванията ня черния дроб изискват лекарски грижи и наблюдение. Медицинското лечение не отменя необходимостта от избягването на вредители на черния дроб (напр. алкохол). При продължителни или неясни оплаквания или при възникването на нови такива; ако имате камъни в жлъчката, запушване на жлъчните пътища или жълтеница се консултирайте със специалист.

Пациенти с редки наследствени заболявания като непоносимост към млечна захар, недостиг на Lapp Lactase или глюкозо-галактозна малабсорбция да не приемат този лекарствен продукт.

Ако след приложението на продукта не настъпи желаният лечебен ефект или състоянието се влоши, да се преоцени лечението.

Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

4.5. Лекарствени взаимодействия:

Не са известни

4.6. Бременност и кърмене:

Поради съдържанието на Cheledonium да не се използва по време на бременост и кърмене.

4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини

Няма

4.8. Нежелани реакции:

Възможни са прояви на свръхчувствителност като кожни алергии или треска след приемането на продукти, съдържащи хинин. В такива случаи се консултирайте със специалист. Може да се появи чувствителност към хинин или хинидин.

Съобщаване на подозирани нежелани реакции

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Teл.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

4.9. Предозиране:

Няма

5.Фармакологични данни

5.1. Фармакодинамични свойства:

Хомеопатичен лекарствен продукт

5.2. Фармакокинетични свойства:

Хомеопатичен лекарствен продукт

5.3. Предклинични данни за безопасност:

Не е приложимо

6.Фармацевтични данни:

6.1.Помощни вещества:

Magnesium stearate

6.2. Несъвместимости:

Няма съобщавани до този момент.

6.3. Срок на годност:

Срок на годност: 5 години

Срок на годност след първо отваряне – 12 месеца

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

6.4. Специални условия за съхранение:

Без специални условия на съхранение. След употреба опаковката да се затваря веднага.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

6.5. Данни за опаковката:

РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия

6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа:

Няма специални изисквания.

7.Производител и притежател на разрешението за употреба:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

8.Регистрационен номер

9.Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста: 2013

Hepeel N притежава хепатопротективно действие, намалява болката, а също така намалява дозата на прилаганите за лечение химически лекарствени средства.

Hepeel N се състои от оптимално съчетани осем компоненти от растителен (Licopodium, Chelidonium, China, Nux moschata, Cardus mariatus, Veratrum, Colocynthis  ) и минерален (Phosphorus) произход, които със своето биотерапевтично действие и абсолютна безвредност определят показанията за приложение на препарата и неговата ефективност.

Черният дроб и жлъчните пътища имат отношение към детоксикацията на организма и заслужават специални грижи. Често хепатобилиарната система се претоварва от твърде много мазни храни, сладкиши, редовна консумация на алкохол, умствено пренапрежение, емоционален стес, вредна токсична среда и инфекции. Организмът реагира на всичко това периодично или постоянно с болка в областта на корема в дясното подребрие с нарушено храносмилане.

За защита на чернодробните клетки и тяхното възстановяване се предписват хепатопротектори. Тези лекарствени средства съдържат вещества, които се използват в синтезата на клетъчната обвивка. Има специфично лечение и за конкретните хепатити, но понякога тези лекарства са не по-малко опасни от самата болест. Затова лекарите се стремят да използват всички средства, чрез които може да се намали дозата и съответно страничните им реакции.

Hepeel N е особено подходящ  за детоксикация на черния дроб

Показания:

дискинезия на жлъчните пътища

хроничен холецистит

жлъчнокаменна болест

цироза на черния дроб

дисбактериоза на червата

метеоризъм

астено-невротичен синдром

загуба на апетит

неонатална жълтеница

последиците от остри и хронични хепатити

медикаментозна хепатопатия след антиотици и химиотерапия за възстановяване функцията на черния дроб


Действие:

Hepeel N подобрява детоксикиращата функция на черния дроб, оказва жлъчегонно, спазмолитично, газогонно, хепатопротективно и противовъзпалително действие. Може да се прилага продължително време без привикване и отслабване на лечебния ефект.


Дозировка
:

Обикновено се прилага по 1 таблетка 3 пъти дневно (да се разтвори  в устата) В остър случай на болка под дясното подребрие се приема по 1 таблетка на 15 всеки минути в продължение на 2 часа.

За новородени и деца до 3 месечна възраст по ¼ таблетка, която се стрива и разтваря в чаена лъжичка вода, а за децата до 3 години по ½ таблетка на един прием.


Преимущества:

Hepeel N помага да се възстановят функциите на черния дроб без допълнително натоварване на черния дроб. Освен това подпомага за отстраняване на страничните ефекти след прием на синтетични лекарства.

Възстановява функциите на черния дроб и жлъчните пътища и в детска възраст.

Може да се прилага продължително време при хронични заболявания  без отслабване на ефекта и привикване.

Има много добра поносимост, без странични ефекти и противопоказания.

Листовка: Информация за потребителя

Hepeel N, tablets

Хепил N, таблетки

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:

Какво представлява Хепил N и за какво се използва

Преди да приемете Хепил N

Как да приемете Хепил N

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Хепил N

Допълнителна информация

1.Какво представлява Хепил N и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

При чернодробни нарушения.

2.Преди да приемете Хепил N

– Свръхчувствителност към Бял трън, други растения от сем. Сложноцветни, хинин или към някоя от другите съставки на продукта. Заболяванията ня черния дроб изискват лекарски грижи и наблюдение. Медицинското лечение не отменя необходимостта от избягването на вредители на черния дроб (напр. алкохол). При продължителни или неясни оплаквания или при възникването на нови такива; ако имате камъни в жлъчката, запушване на жлъчните пътища или жълтеница се консултирайте със специалист.

Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте със лекар, преди приемането на този лекарствен продукт.

– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия

– Употреба на Хепил N с храни и напитки – няма несъвместимости

– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Поради съдържанието на растението Змийско мляко да не се използва по време на бременост и кърмене.

– Шофиране и работа с машини – Хепил N не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3.Как да приемете Хепил N

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 12 год. възраст обикновено по 1 табл. 3 пъти дневно. При остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки половин-един час. Да не се приемат повече от 12 таблетки дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им. Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!

– Употреба при деца – При деца от 6 до 11 год. възраст обикновено по 1 табл. 2 пъти дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 8 табл. дневно). При деца от 2 до 5 год възраст се приема по 1 табл. 1-2 пъти дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 6 табл. дневно). При деца от 0 до 1 год. възраст – по 1 табл. дневно, а при остри оплаквания се приема по 1 табл. на всеки един–два часа (до 4 табл. дневно). Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата

– Ако сте приели повече от обичайната доза – Хепил N няма доза на предозиране

– Ако сте пропуснали да приемете Хепил N – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

– Ако сте спрели употребата на Хепил N – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4.Възможни нежелани реакции

Възможни са прояви на свръхчувствителност като кожни алергии или треска след приемането на продукти, съдържащи хинин. В такива случаи се консултирайте със специалист. Може да се появи чувствителност към хинин или хинидин.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Teл.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5.Как да съхранявате Хепил N

Без специални условия на съхранение.

Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

Срок на годност – 5 години.

Срок на годност след първо отваряне – 12 месеца

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6.Допълнителна информация

– Какво съдържа Хепил N

1 таблетка съдържа:

Активни вещества:

Chelidonium majus D6 30.0 mg

Citrullus colocynthis D6 90.0 mg

Myristica fragrans D4 30.0 mg

Phosphorus D6 15.0 mg

Veratrum album D6 60.0 mg

Cinchona pubescens D3 30.0 mg

Lycopodium clavatum D3 30.0 mg

Silybum marianum D2 15.0 mg

Помощни вещества:

Магнезиев стеарат

– Как изглежда и какво съдържа опаковката: РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия

– Притежател на разрешението за употреба и производител:

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

– Дата на последно одобрение на листовката: 10.2013

Повече