Уринарни пътища и възпаления

Berberis-Homaccord (капки, амп.)