Lymphomyosot подобрява работата на лимфните възли за филтриране на микроорганизмите и токсините. Активира имунната система и бързо подпомага самовъзстановителните процеси след възпаление.


Лимфната система е не по-малко значима от кръвоносната система за подържане на здрав организъм. Съществува тясна връзка между функциите на лимфната система и започнал в тялото възпалителен процес. Лимфните съдове не само пасивно пренасят имунните клетки, но и активно участват в изграждането на имунния отговор. Тонзилите (сливиците) са вид лимфни възли, където се образуват имуноглобулините, чрез които организмът се бори с инфекциите. При някои деца третата сливица хипертрофира и когато, въпреки класическо лечение тонзилите продължават да се разрастват, се налага хирургично лечение за отстраняване на разрасналата лимфна тъкан. Лекарството, което има основно отношение към лемфната система е Lymphomyosot

Повече

Scroll to Top