Листовка: Информация за потребителя

Calmo-Heel, oral drops, solution
Калмо-Хил, перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка
1. Какво представлява Калмо-Хил и за какво се използва
2. Преди да приемете Калмо-Хил
3. Как да приемете Калмо-Хил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Калмо-Хил
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Калмо-Хил и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Напрегнатост, безпокойство, повишена нервност и нарушения в съня.

2. Преди да приемете Калмо-Хил
– Не приемайте Калмо-Хил ако имате свръхчувствителност към лайка или други растения от сем. Сложноцветни (Asteraceae) или свръхчувствителност към бром. Този продукт съдържа 66 об.% етанол (алкохол), т.е. до 370 mg за доза (15 капки), равно на 7,5 ml бира или 3,1 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол).Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Калмо-Хил с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Поради липса на достатъчно клинични данни, продукта да не се използва по време на бременност и кърмене.
– Шофиране и работа с машини – Калмо-Хил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Калмо-Хил
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Обикновено 3 пъти по 10-15 капки дневно. Вечер – по 20 капки.
Поради съдържанието на хомеопатично разредени бромати, приемането на продукта да не е по-дълго от 4 седмици, освен ако не е под лекарски контрол.
– Употреба при деца – при деца до 12 год. възраст да се прилага след лекарско предписание за определане на дозировката и схемата на лечение.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Калмо-Хил няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Калмо-Хил – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Калмо-Хил – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
Макар и рядко могат да се появят алергични кожни реакции.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Калмо-Хил
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Калмо-Хил
100 g съдържат:
Активни вещества:
Valeriana officinalis                    MT 65 g
Humulus lupulus                         MT 5 g
Crataegus                                     MT 5 g
Hypericum perforatum               D1 5 g
Melissa officinalis                       MT 3 g
Chamomilla recutita                   MT 2 g
Avena sativa                                MT 2 g
Acidum picrinicum                     D5 10 g
Kalium bromatum                       D1 1 g
Ammonium bromatum              D1 1 g
Natrium bromatum                     D1 1 g
Съдържат 66 об.% алкохол
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно редактиране на листовката:
10.2013

Scroll to Top