Листовка: Информация за потребителя
Spascupreel, tablets
Спаскуприл, таблетки

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или се влошат се консултирайте с лекар или фармацевт

В тази листовка:
1. Какво представлява Спаскуприл и за какво се използва
2. Преди да приемете Спаскуприл
3. Как да приемете Спаскуприл
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Спаскуприл
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Спаскуприл и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Спазми на органите с гладка мускулатура /стомах, черва, жлъчка, матка, пикочни пътища/, както и спазми на напречно набраздената мускулатура /мускулни крампи/.

2. Преди да приемете Спаскуприл
– Не приемайте Спаскуприл ако имате свръхчувствителност към лайка или растения от сем. сложноцветни (Asteraceae). Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Спаскуприл с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. Спаскуприл не е противопоказан при бременни и кърмачки
– Шофиране и работа с машини – Спаскуприл не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Спаскуприл
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст обикновено по 1 таблетка 3 пъти дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им. При силна болка или спазъм – една таблетка през 15 мин. в продължение на 2 часа.
Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!
– Употреба при деца – При кърмачета и деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата.
От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Спаскуприл няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Спаскуприл – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Спаскуприл – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

4. Възможни нежелани реакции
При единични случаи може да се появят алергични кожни реакции.

5. Как да съхранявате Спаскуприл
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомотнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Спаскуприл
1 таблетка съдържа:
Активни вещества:
Aconitum napellus                        D6 60 mg
Amanita muscaria                        D4 15 mg
Ammonium bromatum                D4 30 mg
Atropinum sulfuricum                  D6 30 mg
Citrullus colocynthis                    D4 30 mg
Cuprum sulfuricum                     D6 15 mg
Gelsemium sempervirens          D6 30 mg
Magnesium phosphoricum       D6 30 mg
Matricaria recutita                       D3 15 mg
Passiflora incarnata                   D2 15 mg
Veratrum album                          D6 30 mg
Помощни вещества:
Магнезиев стеарат
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Пластмасов контейнер, съдържащ 50 таблетки/ картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката:
07.2011

Scroll to Top