Листовка: Информация за потребителя

Klimakt-Heel, tablets
Климакт-Хил, таблетки
Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка:
1. Какво представлява Климакт-Хил и за какво се използва
2. Преди да приемете Климакт-Хил
3. Как да приемете Климакт-Хил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Климакт-Хил
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Климакт-Хил и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Оплаквания, дължащи се на климактериума

2. Преди да приемете Климакт-Хил
– Не приемайте Климакт-Хил, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта.Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Климакт-Хил с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
– Шофиране и работа с машини – Климакт-Хил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Климакт-Хил
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Обикновено по 1 таблеткa 3 пъти дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.
Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!
– Употреба при деца – не е приложимо
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Климакт-Хил няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Климакт-Хил – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Климакт-Хил – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
В много редки случаи са възможни прояви на свръхчувствителност.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Климакт-Хил
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Климакт-Хил:
1 таблетка съдържа:
Активни вещества:
Lachesis mutus                           D12 90.0 mg
Sanguinaria canadensis            D6 30.0 mg
Sepia officinalis                           D4 30.0 mg
Simarouba cedron                      D4 30.0 mg
Stannum metallicum                 D12 60.0 mg
Strychnos ignatii                        D4 30.0 mg
Sulfur                                           D4 30.0 mg
Помощни вещества:
Магнезиев стеарат
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: РР опаковка за таблетки с по 50 таблетки, поставена в картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката: 07.2012

Scroll to Top