Листовка: информация за потребителя

Gripp – Heel, tablets
Грип – Хил, таблетки
Хомеопатичен лекарствен продукт

Прочетете внимателно цялата листовка, преди да започнете да приемате това лекарство, тъй като тя съдържа важна за Вас информация.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва и всички възможни нежелани реакции, неописани в тази листовка
– Ако след една седмица не се чувствате по-дсобре или състоянието Ви се влоши, трябва да потърсите лекарска помощ

Какво съдържа тази листовка:
1. Какво представлява Грип-Хил и за какво се използва
2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Грип-Хил
3. Как да приемете Грип-Хил
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Грип-Хил
6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация

1. Какво представлява Грип-Хил и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Грип и грипни инфекции и други инфекциозни заболявания, придружени с повишена температура

2. Какво трябва да знаете, преди да приемете Грип-Хил
– Не приемайте Грип-Хил ако имате свръхчувствителност към някоя от съставките на продукта. Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Грип-Хил с храни, напитки и алкохол – няма несъвместимости
– Бременност, кърмене и фертилитет – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
– Шофиране и работа с машини – Грип-Хил не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Грип-Хил
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст обикновено по 1 таблетка 3-5 пъти дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им. При остри оплаквания – по 1 таблетка на всеки 15 мин. (в продължение на 2 часа).
Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!
– Употреба при деца – При кърмачета и деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата.
От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Грип-Хил няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Грип-Хил – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Грип-Хил – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
В много редки случаи (1 на 10 000 пациента) могат да се появят алергични кожни реакции.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Грип-Хил
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Съдържание на опаковката и допълнителна информация
– Какво съдържа Грип-Хил
1 таблетка съдържа:
Активни вещества:
Aconitum napellus                   D4 120 mg
Bryonia cretica                          D4 60 mg
Lachesis mutus                        D12 60 mg
Eupatorium perfoliatum          D3 30 mg
Phosphorus                               D5 30 mg
Помощни вещества:
Магнезиев стеарат
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Пластмасов контейнер, съдържащ 50 таблетки/ картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно преразглеждане на листовката: 04.2014

Scroll to Top