Листовка: Информация за потребителя

Еuphorbium compositum S, oral drops, solution
Еуфорбиум композитум S, перорални капки, разтвор

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка
1. Какво представлява Еуфорбиум композитум S и за какво се използва
2. Преди да приемете Еуфорбиум композитум S
3. Как да приемете Еуфорбиум композитум S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Еуфорбиум композитум S
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Еуфорбиум композитум S и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Хроничен синузит, катарално възпаление на Евстахиевата тръба, серозен отит.

2. Преди да приемете Еуфорбиум композитум S
– Този продукт съдържа 45 об.% етанол (алкохол), т.е. до 183,3 mg за доза (10 капки), равно на 4,6 ml бира или 1,9 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Еуфорбиум композитум S с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
– Шофиране и работа с машини – Еуфорбиум композитум S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Еуфорбиум композитум S
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния 10 капки всеки 15 мин.(за период от 2 часа), след което – 10 капки 6 пъти дневно.
– Употреба при деца – при деца до 2 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно.
От 2 до 6 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Еуфорбиум композитум S няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Еуфорбиум композитум S – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Еуфорбиум композитум S – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
Няма съобщения за нежелани лекарствени реакции

5. Как да съхранявате Еуфорбиум композитум S
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Еуфорбиум композитум S
100 g съдържат:
Активни вещества:
Euphorbium                              D3 1 g
Pulsatilla pratensis                 D2 1 g
Luffa operculata                      D6 1 g
Hydrargyrum biiodatum         D8 1 g
Mucosa nasalis suis               D8 1 g
Hepar sulfuris                          D10 1 g
Argentum nitricum                  D10 1 g
Sinusitis-Nosode                     D13 1 g
Съдържа 45 об.% алкохол
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Стъклен флакон, съдържащ 30 ml разтвор/ картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката:
05.2011

Scroll to Top