Листовка: Информация за потребителя

Lymphomyosot, tablets
Лимфомиозот, таблетки

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

В тази листовка
1. Какво представлява Лимфомиозот и за какво се използва
2. Преди да приемете Лимфомиозот
3. Как да приемете Лимфомиозот
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Лимфомиозот
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Лимфомиозот и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Прилага се при лимфостаза (оток) от различен произход – следоперативна, следтравматична, статична; лимфаденити; тонзиларна хипертрофия и хроничен тонзилит.

2. Преди да приемете Лимфомиозот
– Не приемайте Лимфомиозот, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта. При заболявания на щитовидната жлеза, преди употреба се консултирайте с лекар.
Този лекарствен продукт съдържа лактоза. Ако имате непоносимост към някои захари се консултирайте с лекар, преди приемането на този лекарствен продукт.
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Лимфомиозот с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство.
– Шофиране и работа с машини – Лимфомиозот не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

3. Как да приемете Лимфомиозот
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
При възрастни и деца над 6 год. възраст, обикновено 3 пъти по 3 таблетки дневно. Таблетките не се гълтат, а се държат в устата до разтварянето им.
Поглъщането на таблетката не води до никакви вредни последствия!
– Употреба при деца – при деца до 3 год. възраст – по ½ таблетка до 3 пъти дневно. Таблетката се стрива и се нанася от вътрешната страна на бузата.
От 3 до 6 год. възраст – по 1 таблетка до 3 пъти дневно.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Лимфомиозот няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Лимфомиозот – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Лимфомиозот – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
Макар и рядко могат да се появят алергични реакции.
Съобщаване на нежелани реакции
Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:
Изпълнителна агенция по лекарствата
ул. „Дамян Груев” № 8
1303 София
Teл.: +35 928903417
уебсайт: www.bda.bg
Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

5. Как да съхранявате Лимфомиозот
Без специални условия на съхранение.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 5 години.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Лимфомиозот
1 таблетка съдържа:
Активни вещества:
Araneus diadematus                    D6 15 mg
Calcium phosphoricum               D12 15 mg
Equisetum hiemale                      D4 15 mg
Ferrum iodatum                            D12 30 mg
Fumaria officinalis                        D4 15 mg
Gentiana lutea                               D5 15 mg
Geranium robertianum                 D4 30 mg
Juglans regia                                 D3 15 mg
Levothyroxinum                            D12 15 mg
Myosotis arvensis                        D3 15 mg
Nasturtium officinalis                  D4 30 mg
Natrium sulfuricum                      D4 15 mg
Pinus sylvestris                             D4 15 mg
Sarsaparilla                                    D6 15 mg
Scrophularia nodosa                    D3 15 mg
Teucrium scorodonia                   D3 15 mg
Veronica officinalis                       D3 15 mg
Помощни вещества:
Магнезиев стеарат
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Пластмасов контейнер, съдържащ 50 таблетки/ картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката:
10.2013

Scroll to Top