Листовка за пациента

                                                                                       Nux vomica-Homaccord, oral drops, solution
                                                                                  Нукс Вомика – Хомакорд, Перорални капки, Разтвор

                                                                                             Хомеопатичен лекарствен продукт

 

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.

Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.

 Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

 Ако някоя от нежеланите лекарствени реакции стане сериозна или забележите други, неописани в тази листовка нежелани реакции, моля уведомете Вашия лекар или фармацевт.

  Ако след едномесечно приложение на продукта симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

 

В тази листовка

Какво представлява Нукс вомика-Хомакорд и за какво се използва

Преди да приемете Нукс вомика-Хомакорд

Как да приемете Нукс вомика-Хомакорд

Възможни нежелани реакции

Как да съхранявате Нукс вомика-Хомакорд

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

Какво представлява Нукс вомика-Хомакорд и за какво се използва

Хомеопатичен лекарствен продукт.

Лечение на чернодробни, стомашни и чревни нарушения като гадене, смущения в храносмилането, запек, подуване на корема, диария; симптоми, свързани с консумация на алкохол, кафе или никотин. Подпомага естествените очистващи процеси в организма

Преди да приемете Нукс вомика-Хомакорд

 Не приемайте Нукс вомика-Хомакорд, ако имате свръхчувствителност към някоя от основните или помощни съставки на продукта. Този продукт съдържа 35 об.% етанол (алкохол), т.е. до 138 mg за доза (10 капки), равно на 4 ml бира или 2 ml вино (при съответно 5 об.% и 12 об.% етанол). Да не се приема от лица, страдащи от алкохолизъм. Да се вземе под внимание при бременни или кърмачки, деца и високо-рискови групи като пациенти с чернодробни заболявания или епилепсия.

 Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия

 Употреба на Нукс вомика-Хомакорд с храни и напитки – няма несъвместимости

 Бременност, кърмене и фертилитет – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство. 

 Шофиране и работа с машини – Нукс вомика-Хомакорд не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини

 Как да приемете Нукс вомика-Хомакорд

Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.

При възрастни и деца над 12 год. възраст, обикновено 3 пъти по 10 капки дневно. При остри състояния 10 капки всеки ½ до 1 час до 12 пъти дневно, след което се продължава със стандартната дозировка. 1 ml съдържа 19 капки

Употреба при деца – при деца до 1 год. възраст – по 3 капки 3 пъти дневно. При остри състояния 3 капки всеки ½ до 1 час до 12 пъти дневно, след което се продължава със стандартната дозировка.

От 2 до 5 год. възраст – по 5 капки 3 пъти дневно. При остри състояния 5 капки всеки ½ до 1 час до 12 пъти дневно, след което се продължава със стандартната дозировка.

От 6 до 11 год. възраст – по 7 капки 3 пъти дневно. При остри състояния 7 капки всеки ½ до 1 час до 12 пъти дневно, след което се продължава със стандартната дозировка.

Приемайте лекарството поне 30 мин. преди хранене. За деца капките се накапват в малко вода.

 Ако сте приели повече от обичайната доза – Нукс вомика-Хомакорд няма доза на предозиране

 Ако сте пропуснали да приемете Нукс вомика-Хомакорд – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.

 Ако сте спрели употребата на Нукс вомика-Хомакорд – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.

Възможни нежелани реакции

В много редки случаи (1 на 10.000 пациенти) могат да се появят алергични кожни реакции.

Съобщаване на нежелани реакции

Ако получите някакви нежелани лекарствени реакции, уведомете Вашия лекар или фармацевт. Това включва всички възможни неописани в тази листовка нежелани реакции. Можете също да съобщите нежелани реакции директно чрез:

Изпълнителна агенция по лекарствата

ул. „Дамян Груев” № 8

1303 София

Teл.: +35 928903417

уебсайт: www.bda.bg

Като съобщавате нежелани реакции, можете да дадете своя принос за получаване на повече информация относно безопасността на това лекарство.

 Как да съхранявате Нукс вомика-Хомакорд

Без специални условия на съхранение.

            Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца!

Срок на годност  – 5 години. Срокът на годност е до последния ден от месеца, отбелязан върху опаковката.

Срок на годност след първо отваряне на флакона – 6 месеца.

Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

 

Съдържание на опаковката и допълнителна информация

– Какво съдържа Нукс вомика-Хомакорд

100 g съдържат:

Активни вещества:

Bryonia D2                             0,2 g

Bryonia D6                             0,2 g

Bryonia D10                            0,2 g

Bryonia D15                            0,2 g

Bryonia D30                            0,2 g

Bryonia D200                          0,2 g

Bryonia D1000                        0,2 g

Citrullus colocynthis D3           0,3 g

Citrullus colocynthis D10         0,3 g

Citrullus colocynthis D30         0,3 g

Citrullus colocynthis D200       0,3 g

Lycopodium clavatum D3        0,3 g

Lycopodium clavatum D10      0,3 g

Lycopodium clavatum D30      0,3 g

Lycopodium clavatum D200    0,3 g

Lycopodium clavatum D1000   0,3 g

Strychnos nux-vomica D2        0,2 g

Strychnos nux-vomica D10      0,2 g

Strychnos nux-vomica D15      0,2 g

Strychnos nux-vomica D30      0,2 g

Strychnos nux-vomica D200    0,2 g

Strychnos nux-vomica D1000   0,2 g

Съдържа 35 об.% алкохол

– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Кафява стъклена бутилка тип III (30 ml), капачка на винт от РР и апликатор-капкомер от РЕ, поставени в картонена кутия

– Притежател на разрешението за употреба и производител:   

Biologische Heilmittel Heel GmbH

Dr.-Reckeweg-Str. 2-4

D-76532 Baden-Baden, Германия

– Дата на последно одобрение на листовката:

Scroll to Top