Листовка: Информация за потребителя

Vomitusheel S, suppositories
Вомитусхил S, супозитории

Хомеопатичен лекарствен продукт

Това лекарство се отпуска без лекарско предписание. Въпреки това, за да получите най-добри резултати от лечението, Вие трябва внимателно да спазвате инструкциите за употреба на лекарствения продукт.
– Запазете тази листовка. Може да се наложи да я прочетете отново.
– Ако се нуждаете от допълнителна информация или съвет, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– При продължителни или неясни оплаквания трябва да се потърси лекарска консултация, тъй като може да се касае за заболяване, изискващо изследване и специално лечение!

В тази листовка
1. Какво представлява Вомитусхил S и за какво се използва
2. Преди да приемете Вомитусхил S
3. Как да приемете Вомитусхил S
4. Възможни нежелани реакции
5. Как да съхранявате Вомитусхил S
6. Допълнителна информация

1. Какво представлява Вомитусхил S и за какво се използва
Хомеопатичен лекарствен продукт.
Симптоматично лечение на гадене и повръщане

2. Преди да приемете Вомитусхил S
– Употреба на други лекарства – не са известни лекарствени взаимодействия
– Употреба на Вомитусхил S с храни и напитки – няма несъвместимости
– Бременност и кърмене – посъветвайте се с Вашия лекар или фармацевт преди употребата на което и да е лекарство
– Шофиране и работа с машини – Вомитусхил S не повлиява концентрацията и няма неблагоприятен ефект върху шофирането и работата с машини.

3. Как да приемете Вомитусхил S
Ако не сте сигурни в нещо, попитайте Вашия лекар или фармацевт.
Обикновено, при остро настъпила симптоматика, се поставя по 1 супозитория в ректума на всеки час (до 8 пъти). След овладяване на острата фаза – по 1 супозитория 2-3 пъти дневно.
– Употреба при деца – За кърмачета до 6 м. – по 1 супозитория 2 пъти дневно, което не отменя необходимостта от консултация с педиатър.
– Ако сте приели повече от обичайната доза – Вомитусхил S няма доза на предозиране
– Ако сте пропуснали да приемете Вомитусхил S – Не вземайте двойна доза, за да компенсирате пропуснатия прием, а продължете по указаната схема.
– Ако сте спрели употребата на Вомитусхил S – Ако имате някакви допълнителни въпроси, свързани с употребата на този продукт, моля попитайте Вашия лекар или фармацевт.
– Ако симптомите продължат или състоянието се влоши да се направи консултация с лекар

4. Възможни нежелани реакции
Няма

5. Как да съхранявате Вомитусхил S
Да се съхранява при температура под 25 С.
Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !
Срок на годност – 3 години.
Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!
Лекарствата не трябва да се изхвърлят в канализацията или в контейнера за домашни отпадъци. Попитайте Вашия фармацевт как да унищожите ненужните Ви лекарства. Тези мерки ще спомогнат за опазване на околната среда.

6. Допълнителна информация
– Какво съдържа Вомитусхил S
1 супозитория от 2 g съдържа:
Активни вещества:
Aethusa cynapium                                D2 1.1 mg
Apomorphinum hydrochloricum         D4 1.65 mg
Colchicum autumnale                          D4 2.75 mg
Psychotria ipecacuanha                      D2 1.1 mg
Strychnos ignatii                                   D4 3.3 mg
Strychnos nux vomica                          D2 1.1 mg
Помощни вещества:
Твърда маз
– Как изглежда и какво съдържа опаковката: Двуслойна лента от бяло, твърдо PVC-фолио с по 12 супозитории, поставени в картонена кутия
– Притежател на разрешението за употреба и производител:
Biologische Heilmittel Heel GmbH
Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
D-76532 Baden-Baden, Германия
– Дата на последно одобрение на листовката:
11.2011

Scroll to Top