Кратка характеристика на продукта

1. Име на лекарствения продукт
     Traumeel S, ointment
     Траумил S, маз

2. Качествен и количествен състав
     100 g съдържат:
     Активни вещества:
     Achillea millefolium                               МТ 0,09 g
     Aconitum napellus                                 D1 0,05 g
     Arnica montana                                      D3 1,5 g
     Atropa bella-donna                                 D1 0,05 g
     Bellis perennis                                        МТ 0,1 g
     Calendula officinalis                              МТ 0,45 g
     Echinacea                                                МТ 0,15 g
     Echinacea purpurea                               МТ 0,15 g
     Hamamelis virginiana                            МТ 0,45 g
     Hepar sulfuris                                         D6 0,025 g
     Hypericum perforatum                          D6 0,09 g
     Matricaria recutita                                 МТ 0,15 g
     Mercurius solubilis Hahnemanni        D6 0,04 g
     Symphytum officinale                           D4 0,1 g
     За пълния списък на помощните вещества вижте точка 6.1

3. Лекарствена форма
     маз

4. Клинични данни
     4.1. Показания
             Наранявания, като навяхвания, изкълчвания, натъртвания, кръвоизливи и изливи в ставите, след счупвания на костите. Възпалителни и
             свързани с възпаления дегенеративни процеси на различни органи и тъкани /напр. пародонтити, гнойни венечни джобове, парадонтози/,
             както и на опорно- двигателния апарат /тендовагинит, бурсит, хумероскапуларен периартрит/, артроза на тазобедрените, коленните и
             малките стави.

     4.2. Дозировка и начин на приложение
             Нанася се и се втрива върху засегнатите места сутрин и вечер, а при необходимост и по-често, евентуално с превръзка.

     4.3. Противопоказания
             Свръхчувсвителност към някоя от основните или помощни съставки или свръхчувствителност към арника, лайка, бял равнец или друго 
             растение от сем. Сложноцветни.

     4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки за употреба
             Ако след приложението на продукта не настъпи желаният лечебен ефект или състоянието се влоши, да се преоцени лечението.
             Цетилстеарил алкохол може да причини локални кожни реакции (т.е. контактен дерматит). Да не се нанася върху голяма повърхност.

     4.5. Лекарствени взаимодействия
             Не са известни

     4.6. Бременност и кърмене
             Не се очаква неблагоприятен ефект по време на бременност и кърмене, тъй като системната експозиция е пренебрежимо малка.

     4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
             Не влияе върху способността за шофиране и работа с машини.

     4.8. Нежелани реакции
             В много редки случаи може да се появи реакция на свръхчувствителност или алергична кожна реакция (зачервяване, оток и сърбеж) и в
             такъв случай използването на продукта да се спре.

     4.9. Предозиране
             Няма съобщавани случаи.

5. Фармакологични данни
     5.1. Фармакодинамични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.2. Фармакокинетични свойства
             Хомеопатичен лекарствен продукт

     5.3. Предклинични данни за безопасност
             Не е приложимо.

6. Фармацевтични данни
     6.1.Помощни вещества
            Етанол 96%
            Пречистена вода
            Емулгиран цетилстеарил алкохол
            Течен парафин
            Бял мек парафин
            Консервиращо вещество: 13,8 об.% алкохол

     6.2. Несъвместимости
             Няма съобщавани до този момент.

     6.3. Срок на годност
             Срок на годност: 3 години
             Срок на годност след отваряне на тубата – 12 месеца
             Да не се използва след изтичането на срока на годност, отбелязан върху опаковката!

     6.4. Специални условия за съхранение
             Без специални условия на съхранение.
             Продуктът да се съхранява на място далече от погледа и досега на деца !

     6.5. Данни за опаковката
             туба/ картонена кути
             Една опаковка съдържа 50g маз

     6.6. Специални предпазни мерки при изхвърляне/и работа
             Няма специални изисквания.

7. Име и адрес на притежателя на разрешението за употреба
     Biologische Heilmittel Heel GmbH
     Dr.-Reckeweg-Str. 2-4
     D-76532 Baden-Baden, Германия

8. Регистрационен номер
     20000089

9. Дата на първо разрешаване за употреба

10. Дата на последна редакция на текста
       Май 2011

Scroll to Top