Calmo Heel

Терапевтичната активност на препарата Calmo-Heel се дължи на балансираната комбинация от 11 природни компоненти, които осигуряват седативен ефект с противоболково и сънотворно действие.

► Схеми за комбинирано лечение

Calmo-Heel
Трудно ще срещнете човек, който не e прекарвал безсънни нощи. Около една трета от всички хора по различни причини страдат от този мъчителен синдром, когато всяка вечер са обзети от тревога за предстоящата будна нощ. При жените безсънието е в резултат на хормоналните колебания особено в климакса. При мъжете на преден план излизат причините, свързани с работата им. Точно хората, които страдат от безсъние са опитвали най-различни средства за приспиване.

Повече

Scroll to Top